Upravljanje prodajnim organizacijama

UPRAVLJANJE PRODAJNIM ORGANIZACIJAMA kao izborno područje pruža studentima mogućnost da steknu znanja i veštine kako da planiraju, organizuju, donose poslovne odluke i kontrolišu poslovanje kompanija i ostalih preduzeća u kojima je sektor prodaje i razvoja poslovanja dominantan.

Nastava se izvodi na srpskom jeziku, a određeni broj predmeta se može slušati i na engleskom jeziku.

Zvanje koje se stiče nakon završetka studijskog programa MENADŽMENT PRODAJE je STRUKOVNI MENADŽER.

Prijavi se

Prijavi se i studiraj na VOS EDUKA

Upravljanje prodajnim organizacijama
38kompanija je uključeno u realizaciju programa
  • 23 predavača angažovana na izbornom području UPRAVLJANJE PRODAJNIM ORGANIZACIJAMA;
  • 3 obavezne prakse – na svakoj godini studija;

Studenti će steći značajno međunarodno iskustvo iz domena prodaje i to kroz iniciranje i realizaciju grupnih projekata i saradnje poznatim kompanijama iz Srbije i regiona.

Ključni predmeti su:

  • Upravljanje ključnim kupcima
  • Komercijalno pregovaranje
  • Međunarodno poslovanje
  • Trgovinski menadžment
  • Međunarodna ekonomija
Izbornik