Upis u I godinu akademske 2023-4

U toku je prvi upisni rok na studije Fakulteta organizacionih studija „Eduka“ (u transformaciji visoke škole u fakultet) na programe različitih nivoa studija.

Studijski programi:

 • Menadžment u hotelijerstvu i gastronomiji (osnovne strukovne studije, 180 ESPB) – studijska opcija Menadžment u hotelijerstvu i studijska opcija Menadžment u gastronomiji;
 • Menadžment i biznis (osnovne strukovne studije, 180 ESPB) – studijska opcija Poslovna izuzetnost, studijska opcija Hotelijerski biznis i menadžment događaja, studijska opcija Ljudski potencijali i biznis;
 • Menadžment bezbednosti (osnovne strukovne studije, 180 ESPB);
 • Preduzetnički menadžment (specijalističke strukovne studije, 60 ESPB) – studijska opcija Porodični biznis, studijska opcija Upravljanje ljudskim potencijalima, studijska opcija Turizam, hotelijerstvo i upravljanje događajima, Menadžment u real estate-u;
 • Korporativna bezbednost (specijalističke strukovne studije, 60 ESPB).

U procesu akreditacije u okviru akademskih studija su studijski programi osnovnih i master akademskih studija:

Za studijske programe koji su u procesu akreditacije, zainteresovani kandidati i kandidatkinje se mogu informisati o strukturi programa, predavačima i realizaciji nastave koja će se odvijati nakon dobijanja uverenja o akreditaciji putem mejla info@vos.edu.rs

Važni datumi – prvi upisni rok:

 • prijavljivanje kandidata od 05.06.2023. do 14.06.2023. godine,
 • polaganje kvalifikacionih ispita od 15.06.2023. godine,
 • objavljivanje preliminarnih rezultata 19.06.2023. godine,
 • prigovor na rang liste se podnosi do 22.06.2023. godine,
 • objavljivanje konačnih rezultata 23.06.2023.godine,
 • upis kandidata vršiće se od 27.06.2023. do 29.06.2023. godine.

Dokumentacija potrebna za upis:

 1. svedočanstva svih razreda srednjeg obrazovanja (mogu overene kopije),
 2. diplomu završene srednje škole (može overena kopija),
 3. izvod iz matične knjige rođenih i
 4. dve fotografije za indeks (3,5 x 4,5).
Izbornik
sr_RSSerbian