Transfer programi

Ukoliko ste već student druge visoke škole strukovnih studija i fakulteta (ili ste diplomirali), svoje studije možete nastaviti prelaskom na jedan od akreditovanih studijskih programa osnovnih ili specijalističkih strukovnih studija na Visokoj školi organizacionih studija „Eduka“.

Procedura prelaska je efikasna i završava se u najkraćem roku. Na osnovu Uverenja o položenim ispitima (predmeta koje ste do sada položili), naše stručne službe će odrediti da li je potrebno položiti određenu razliku u predmetima. U skladu sa principima Bolonjske deklaracije o prenosivosti ESPB (ECTS) bodova, vrši se priznavanje ESPB koje ste stekli u ustanovi u kojoj ste prethodno studirali – a ne priznavanje ispita za ispit, što proceduru čini dodatno povoljnijom po Vas kao kandidata za prelazak.

Sve što je potrebno da uradite jeste da kontaktirate kolege u kancelariji za studentska pitanja na info@vos.edu.rs ili telefonom na 063/6483-203 nakon čega ćete dobiti informacije o razlici predmeta koje je potrebno položiti i dokumentima potrebnim za upis.

Izbornik
sr_RSSerbian