Tijana Spasić Jakovljević, master

Tijana Spasić Jakovljević rođena je 30. 11. 1983. godine u Nišu. Pohađala je osnovnu školu „Milan Rakić“ u Beogradu, a zatim i „IX beogradsku gimnaziju Mihailo Petrović-Alas“. Osnovne studije engleskog jezika i književnosti završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu, dok je postdiplomske studije iz iste oblasti nastavila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Diplomirala je 2007. godine na Katedri za engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je tokom celokupnog trajanja osnovnih studija bila stipendista Republike Srbije. Nakon osnovnih studija upisuje i u roku završava master studije anglo-američke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 10,00 i dobija zvanje diplomirani filolog-master.

Trenutno je u procesu završetka dokorske disertacije iz oblasti američkog savremenog eseja, takođe na Katedri za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, kod mentorke prof.dr. Ivane Đurić Paunović.

Bila je stipendista Ministarstva nauke Republike Srbije za doktorante u periodu od 2009-2013. godine.

Još od srednje škole, od 2001. godine, bavi se nastavom engleskog jezika, najpre iz radoznalosti i honorarno, a potom kao diplomirani profesor u 4 različite privatne škole jezika. U okviru nastave engleskog jezika radila je sa svim uzrastima polaznika, a vremenom se usko specijalizovala za rad sa odraslima. Godine 2009. držala je kurs poslovnog engleskog zaposlenima u kompaniji „ComTrade,“ a 2011. godine zaposlenima u kompaniji „Bosch“ na Novom Beogradu. Na poziv svojih bivših profesora, radila je kao nastavnica engleskog jezika u gimnaziji čiji je bila đak, „IX beogradskoj gimnaziji Mihailo Petrović-Alas“. Godine 2009. otvara svoju agenciju, studio jezika za napredne kurseve poslovnog engleskog i pripreme za međunarodne Cambridge ispite (FCE, CAE, CPE, IELTS) „Beyond Language“.

Ciljnu grupu sa kojom radi čine zaposleni u raznim domaćim i inostranim kompanijama, preduzetnici, kao i naučnici kojima je potreban viši nivo engleskog jezika za napredovanje u karijeri i usavršavanje u inostranstvu.

U poslednje dve decenije koliko radi u nastavi engleskog jezika (od 2001. godine), radila je sa više stotina ljudi, ostvarivši odlične rezultate. Međutim, pored postignutih rezultata u samoj nastavi i karijernim uspesima svojih đaka, svojim velikim profesionalnim uspehom smatra postignute kvalitetne međuljudske odnose sa svojim đacima.

Nastavu koncipira tako da se pružanje podrške i jačanje samopouzdanja kod đaka nalaze na vrhu liste prioriteta. Engleski jezik je nezaobilazna veština svakog profesionalca danas, a učenje naprednog engleskog neodvojivo je od rada na sebi, jačanja samopouzdanja i vežbanja javnog nastupa, tako da se nakon ozbiljnog rada na svom engleskom jeziku polaznici pozitivno transformišu u mnogo širem smislu.

Pored bavljenja nastavom, bavi se i naučnim radom, u sklopu kojeg je učestvovala u nizu naučnih konferencija iz oblasti jezika i književnosti, kao i najuže oblasti engleskog jezika i književnosti.

Izlagala je na konferencijama na Filološkom fakultetu u Beogradu, Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i Nišu, kao i Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

U periodu od 28-30. oktobra 2021. godine dobila je priliku da izlaže svoja doktorska istraživanja na godišnjoj konferenciji posvećenoj piscu Dejvidu Fosteru Volasu, koja je najprestižnija konferencija iz te oblasti na svetskom nivou. Konferencija je održana na fakultetima VU University Amsterdam i Amsterdam University College u Amsterdamu.

Usavršavala se i na letnjoj školi američke kulture u Gracu, u julu 2012. godine.

U najskorije vreme planira još jedan istraživački boravak u Gracu, u dogovoru sa Centrom za inter-američke studije u Gracu (Center for Inter-American Studies (C.IAS), kako bi dovršila svoja istraživanja za završetak doktorske disertacije.

Bavi se i prevođenjem sa engleskog jezika i na engleski jezik.

Obrazovanje

  • Doktorske studije

Univerzitet u Novom sadu, Filozofski fakultet, engleski jezik i književnost, 2020 – u toku

  • Master studije

Univerzitet u Novom sadu, Filozofski fakultet, anglo-američka književnost, 2016 – 2018

  • Osnovne studije

Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, engleski jezik i književnosti, 2002 – 2007

 

Objavljeni radovi:

Izgnanstvo u Bledu vatru i Roman o Londonu (2009, monografija objavljena na osnovu odbranjenog master rada)

Mašenjka, početak Nabokovljevog izgnanstva (2009, časopis za književnost i kulturu „Polja“)

„Pusta zemlja“ i „Stražilovo“ : mogućnosti za rađanje novog života (2010, Zbornik konferencije „Susret kultura“ u Novom Sadu)

David Foster Wallace on the Role of the Essay in the World of Total Noise: „Deciderization 2007: A Special Report“(2020, konferencija BELLS na Filološkom fakultetu u Beogradu)

 

Objavljeni prevodi:

Slikanje mesta: putovanje, fotografija i imaginativna geografija u Saturnovim prstenovima V. G. Zebalda  („Polja“)

Koji je ovo svet?  („Polja“)

Moć komunikacija (Clio)

Istorija prijateljstva (Clio)

Ekonomika kulture (Clio)

Zabava za usput : 324 aktivnosti za celu porodicu (Kreativni centar)

Mala knjiga velikih mozgalica : 517 načina rastezanja, razmrdavanja i razvijanja mozga   (Kreativni centar)

Izbornik
sr_RSSerbian