Miloš Mojsilović, master

Obrazovanje

  • Master studije

Univerzitet u Beogradu, Računarstvo u društvenim naukama, 2006.

  • Osnovne studije

Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, 2005.

Publikacije:

  1. Rollinger, L., Martinović, A., Mojsilović, M. (2021) Priručnik za uključivanje učenika srednjih škola u planiranje lokalnog budžeta za srednješkole, USAID Projekat za odgovornu vlast (koautor), https://www.odgovornavlast.rs/wpcontent/uploads/2021/08/USAID-GAI-Prirucnik-ucesce-mladih-u-budzetskim-konsultacijama-ZAUCENIKE-1.pdf
  2. Rollinger, L., Martinović, A., Mojsilović, M. (2021) Priručnik za uključivanje učenika srednjih škola u planiranje lokalnog budžeta za lokalnesamouprave, USAID Projekat za odgovornu vlast (koautor), https://www.odgovornavlast.rs/wpcontent/uploads/2021/08/USAID-GAI-Prirucnik-ucesce-mladih-u-budzetskim-konsultacijama-ZA-LS1.pdf
  3. Mojsilović, M. (2018) Komparativna analiza omladinske politike u Srbiji sa politikama u EU, Krovna organizacija mladihSrbije – KOMS, Beograd, 2018, https://koms.rs/wp-content/uploads/2018/06/Komparativna-analizaomladinske-politike-u-Srbiji-sa-politikama-u-EU.pdf
  4. Đoković, F., Pejanović, R., Đorđević-Boljanović, J., Dobrijević, G., Mojsilović, M., & Jojić-Novaković, Đ. (2018). Neki izazovi menadžmenta u prehrambenim kompanijama u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini. Ekonomika poljoprivrede, 65(1), 157-172. https://doi.org/10.5937/ekoPolj1801157D
  5. Mojsilović, M. (2017). Модел локалног антикорупцијског плана: са упутствима за израду, спровођење и праћењe. Агенција за борбу против корупције; Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије.
  6. Mojsilović, M. (2016) Analiza mogućnosti i opravdanosti uvođenja subjektivne dimenzije (kategorije potreba) u konceptistraživanja, merenja i smanjenja siromaštva Kako meriti stvari do kojih je ljudima stalo? Tim za socijalno uklјučivanje i smanjenje siromaštva Vlada Republike Srbije i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, Beograd,https://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2016/09/SILC_007_MilosMojsilovic_Analiza-mogucnosti-i-opravdanosti-uvodjenja-subjektivne-dimenzije_kategorije-potreba_ukoncept-istrazivanja-merenja-i-smanjenja-siromastva.pdf
Izbornik
sr_RSSerbian