Milica Čučković, master

Rođena je u Beogradu 1990. godine. Obrazovala se na Univerzitetu u Beogradu i Gracu. Student je doktorskih studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Fokus istraživanja je na ljudskim potencijalima i intelektualnom kapitalu.

U periodu od 2016-18 je radila kao saradnik na projektima u okviru fondacije dr Zoran Đinđić. Tokom 2015. godine bila je saradnik za istraživanje tržišta u kompaniji Telesign doo.

Obrazovanje:

  • Doktorske studije

Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Poslovno upravljanje, 2021 – u toku

  • Master studije

Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Organizacija i menadžment ljudskih resursa, 2014 – 2018

  • Osnovne studije

Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Menadžment, 2009-2013

 

Radovi:

  1. Bogićević Milikić, B., Čučković, M. (2019). How to increase Job satisfaction and Organisational commitment in the ICT sector through Job design. Economic Annals, Volume LXIV, No. 222. (pp.107-141), doi.org/10.2298/EKA1922081B
  2. Bogićević Milikić, B., Čučković, M. (2019). Psychological contract breach, Work-related attitudes and Turnover intentions: Achieving competitiveness through improving the employment relationship in the ICT sector. International Monoghraph „IMPROVING ENTERPRISE COMPETITIVENESS“, (pp. 131-156), ISBN: 978‐86‐6139‐181‐1, UDC: 349.2:331.106
  3. Bogićević Milikić, B., Čučković, M. (2019). Psihološki ugovori i ponašanje zaposlenih u državnoj upravi Repulike Srbije: Preliminarna analiza, Naučni skup „Tranzicija, institucije i društveni razvoj – doprinosi profesora Božidara Cerovića“, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Beograd, 19.09.2019.
  4. Bogićević Milikić, B., Čučković, M. (2019). “Psihološki ugovori i radna ponašanja zaposlenih u državnoj adiministraciji: primer Srbije”, A. Praščević & M. Jakšić (redaktori) Tranzicija, institucije i društveni razvoj – doprinosi profesora Božidara Cerovića, (str. 223-255). Beograd: CIDEF. ISBN: 978-86-403-1606-4.

 

page2image30527808page2image30528000

 

Izbornik
sr_RSSerbian