Radmila Marković, magistar

Rođena 20.05.1960. fodine u Gornjem Milanovcu, Republika Srbija. Završila gimnaziju prirodno-matematičkog smera u Aranđelovcu, 1989. godine. Diplomirala na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu (FON), 1986. godine, smer Organizaciono-poslovni. Magistrirala na istom fakultetu na smeru Organizacija za upravljanje razvojem preduzeća. Prijavila temu doktorske disertacije: Razvoj modela za upravljanje projektima u proizvodnim sistemima, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
Radno iskustvo i izbori u zvanje: Ljubljanska banka Beograd, Institut za unapređenje robnog prometa, Institut za internacionalni menadžment Beograd, Fakultet za internacionalni menadžment (zvanje asistenta) Beograd, Gimpeks Beograd, Visoka strukovna škola za preduzetništvo Beograd (zvanje predavača strukovnih studija), Višja strokovna šola, Ljubljana, zvanje predavača, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije (naučno istraživački projekti – zvanje istraživač-saradnik).

 

Obrazovanje

  • Magistarske studije

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Organizacija i upravljanje razvojem preduzeća, 1990-1992

  • Osnovne studije

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Organizacija za upravljanje realizacijom investicionih projekata, 1982-1986

 

Radovi:

  1. Marković, R., Marinković, V.Branding management as real base for develop of new business strategy of Serbia. 1 st International Scientific Conference, After the Crisis: what now? Searching for new possibilities, Higher education Institution for applied studies for Entrepreneurship Belgrade, ISBN 978-86-86707-35-2, COBBISS.SR-ID 182760204, 2011.
  2. Marković, R., Cvejić, R.The Strategy of environment sustainability and its implications on the economy, 1st International Scientific Conference, After the crisis: what now? ? Searching for new possibilities, Higher education Institution for applied studies for Entrepreneurship Belgrade, ISBN 978-86-86707-35-2, COBBISS.SR-ID 182760204, 2011.
  3. Marković R.: Organizaciona transformacija preduzeća HIP-razvoj i inženjering-predlog modela za upravljanje projektima, monografija, Menadžment i strategije transformacije preduzeća, Ekonomski fakultet Beograd, 1997.
  4. Marković R.: Projektni menadžment – funkcije, sistem i proces upravljanja projektima, Časopis Internacionalni menadžment i biznis, Fakultet za internacionalni menadžment, Beograd, 1999.
  5. Marković R., Lukić Đ.: WASTE TO ENERGY (WTE) BUSLINESS IDEA – COULD IT WORK IN SERBIA? Slovenija, Novo Mesto, Međunarodna konferencija razvoj industrijskoga inženjeringa/MK RII/: Tehnologija v dobi, Novo Mesto, 2016.
Izbornik
sr_RSSerbian