dr Ivan Pantelić

Rođen je 27.09.1983. godine u Valjevu. Diplomirao je 2007. godine na Fakultetu za poslovnu informatiku Univerziteta Singidunum u Beogradu, a 2009. godine završio je master studije. Intenzivno povezuje teoriju i praksu kroz angažovanje brojnih studenata u projektima iz oblasti softverskog inženjerstva i informacionih tehnologija. Predaje na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija u Valjevu.

Vlasnik je softverske kompanije STIVsolutions.

Obrazovanje:

 • Doktorske studije

Univerzitet MB, Napredne informacione tehnologije, 2022.

 • Master studije

Univerzitet Singidunum, Informacione tehnologije, 2007-2009.

 • Osnovne studije

Univerzitet Singidunum, Fakultet za poslovnu informatiku, 2007

 

Objavljeni radovi:

 1. Kaljević J., Đorđević Boljanović J., Vićentijević K., Žižović M., Pantelić I., Tešić B., “Informacione tehnologije kao podrška menadžmentu znanja u organizacijama”, Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem, Mreža 2015 – Umrežavanje, nauka, primena – NETworking, Science and Application (NETSA), 22. maj 2015., Valjevo, pp. 228-234, ISBN: 978-86-7912-592-7  М63
 2. Tešić B., Marković M., Plećić K., Pantelić I., Kaljević J., “Unapređenje poslovnih procesa javne uprave primenom savremenih IKT rešenja”, Međunarodna naučna konferencija iz oblasti informacionih tehnologija i savremenog poslovanja “Synthesis 2015”, 16-17. april 2015., Beograd, pp. 378-383, ISBN: 978-86-7912-595-8, DOI: 10.15308/Synthesis-2015-378-383  М63
 3. Vićentijević K., Žižović M., Petrović Z., Kaljević J., Pantelić I., Rakočević S., “Višekriterijumska analiza upotrebe interneta u nastavi računovodstva na osnovnim akademskim studijama”, Međunarodna naučna konferencija iz oblasti informacionih tehnologija i savremenog poslovanja “Synthesis 2015”, 16-17. april 2015., Beograd, pp. 151-153, ISBN: 978-86-7912-595-8, DOI: 10.15308/Synthesis-2015-151-153  М63
 4. Žižović M., Kaljević J., Pantelić I., Vićentijević K., ”Multicriteria Approach To Organization Of Teaching Accounting”, Međunarodna naučna konferencija “UNITECH 2014” – Gabrovo, Bugarska, 21. i 22. novembar, 2014., zbornik radova sa međunarodnog skupa štampan u celini, pp.180-183,  ISBN: 1313-230X  M33
 5. Matić Ž., Pantelić I., Milovanović S., Tešić B., “Web Application for financial transactions”,
  6. konferencija MREŽA, Poslovni fakultet Valjevo, Valjevo, 08. maj, 2014, zbornik radova sa naučnog skupa “MREŽA 2014” štampan u celini, pp.88-92,
  ISBN: 978-86-7912-538-5  M63
 6. Kaljević J., Pantelić I., Milovanović S., Petrović Z., Vićentijević K., ”Application software simulations in teaching Accounting”, Sedmi međunarodni simpozijum Tehnologija, informatika i obrazovanje, Banja Luka, 20. i 21. septembar, 2013., zbornik radova sa međunarodnog skupa štampan u celini  M33
 7. Milovanović S., Pantelić I., Damnjanović I., “Increasing the quality of the educational process through the integrated use of simulators”, 57. konferencija ETRAN, Zlatibor, 03-06 jun, 2013., elektronski zbornik radova sa konferencije ETRAN 2013, pp.VI2.7, ISBN: 978-86-80509-67-9  M63
 8. Kaljević J., Pantelić I., Milovanović S., “Implementation of EVINAS and KPF software applications within business information system at educational institution”, 12. konferencija SINERGIJA, Bijeljina, 29. mart, 2013., zbornik radova sa međunarodnog skupa štampan u celini, pp.149-153, ISBN: 978-99955-26-27-6M33
 9. Romić U., Manić I., Pantelić I., “Contemporary Java Web Technologies as a Service for the University Employees”, in Proceedings of the JITA – Journal of Information Technology and Applications, Banja Luka, BiH, Republika Srpska, decembar 2012.,pp.88-94,
  ISSN: 2232-9625, DOI: 10.7251/JIT1202088R  M23
 10. Marković M., Pantelić I., Nikolić B., Đorđević J., “Business Decision Algorithm Simulation System”, 56. konferencija ETRAN, Zlatibor, 11-14 jun, 2012., elektronski zbornik radova sa konferencije ETRAN 2012, pp.RT1.5-1-4, ISBN: 978-86-80509-67-9M63
Izbornik
sr_RSSerbian