dr Vladimir Marinković

Vladimir Marinković je započeo karijeru u visokom obrazovanju kao demonstrator na Visokoj poslovnoj školi Privredne komore Slovenije 2004. godine. Biran je u zvanja asistenta, docenta, vanrednog profesora na univerzitetu i naučnog saradnika na Institutu za ekonomiku poljoprivrede. Napisao je određen broj naučnih i stručnih radova u relevantnim naučnim i stručnim časopisima iz oblasti ekonomije, menadžmenta i međunarodnih odnosa. Dugogodišnji je član Društva ekonomista Beograda. Biran je četiri puta za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Obrazovanje:

 • Doktorske studije

Univerzitet „Braća Karić“, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Ekonomija, 2008

 • Magistarske studije

Univerzitet „Braća Karić“, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Ekonomija, 2007

 • Osnovne studije

Univerzitet „Braća Karić“, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Ekonomija 1997-2001

 

Knjige i udžbenici:

 1. Marinković, V. Marinković, G. Alen, A., Grbić, D. Костић, S. Petrović, S. Rankov, Z. Ristić, N. Stanisavljević, N. Šujica, B. Vignjević, Enciklopedija industrijskih odnosa. Službeni glasnik, 2015.
 2. Marinković, V. MarinkovićIzmeđu starih i novih vrednosti: nova ekonomija i nove tehnologije. Službeni glasnik, 2019.
 3. MarinkovićUpravljanje ljudskim resursima. Megatrend univerzitet, 2010.

 

Radovi:

 1. Marinković, O objektivnim dometima i ograničenjima globalnog kapitalizma, Globalizacija i izolacionizam, Institut društvenih nauka, str. 354-362, 2017
 2. Marinković, D. Marinković, Scientific and technological revolution –Future that became reality,nternational scientific conference Social actors before information techologies challenges in search for new vision of social peace, Visoka strukovna škola za preduzetništvo, 2017
 3. Marinković, Preduzetništvo: dug i neizvesni put od ideje do uspeha, Konferencija Preduzetništvo versus rentijerstvo, Institut društvenih nauka, str. 234-244, 2018
 4. Marinković, Freedom and security in real syber space, Međunarodna naučna konferencija Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru, Visoka škola za preduzetništvo, str. 19-35, 2018
 5. Marinković, Ekonomska nerazvijenost kao sudbina ili kao izazov, Politička revija, Vol. 55, No 1, str. 153-167, 2018
 6. Marinković, I. Arnautović, Investicije u Srbiji kao ključni pokretač ekonomskog i ukupnog društvenog razvoja, Dug i (ne)razvoj, Institut društvenih nauka, str: 173-194, 2019.
 7. Ristić, V. Marinković, Analiza uticaja SAD, Rusije i Kine na integracione procese na Zapadnom Balkanu, Ekonomski vidici, Vol. 27, No 1-2, str. 65-82, 2022
Izbornik
sr_RSSerbian