dr Ranko Markuš

Ranko Markuš ima preko 18 godina profesionalnog iskustva. Radi kao direktor predstavništva Nemačke kompanije GOPA i voditelj je više projekata Vlade Švajcarske i Evropske unije. Osim toga, gospodin Markuš je aktivni član Upravnog odbora Veća stranih ulagača. Pre tih uloga radio je za Kompaniju Ekonomskog fakulteta iz Londona i Ujedinjene nacije (UNDP) na pozicijama stručnjaka za ekonomski razvoj. Osnivač je Investicione fondacije IMPAKT, kao investicionog fonda i koji je podržao osnivanje više od 300 kompanija koje su pokrenuli mladi ljudi. Veoma je zainteresovan za uspostavljanje programa za rast investicionih fondova, za ulaganje u preduzetništvo i postojeće kompanije kako bi se povećale mogućnosti zapošljavanja mladih. Poseban interes ima u razvoj tržišta rada, redizajn poslovnih procesa i efikasno korišćenje fondova Evropske unije.

Obrazovanje:

 • Doktorske studije

Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet, Menadžment, 2013-2016

 • Master studije

Univerzitet u Bolonji, Fakultet političkih nauka i Univerzitet u Sarajevu, Centar za interdisciplinarne studije, Ljudska prava i demokratija, Ekonomska tranzicija 2004-2005

 • Osnovne studije

Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet, Opšta ekonomija, Evropske integracije 2001-2005

 

Knjige i udžbenici:

 1. Markuš, R. (2020) Tehnike i metode rada savremenih javnih službi za zapošljavanje, Sarajevo: GOPA mbH

Radovi:

 1. Mangafić, J., Markuš R. (2022). Cost-benefit analiza samozapošljavanja u Brčko distriktu BiH, Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta.
 2. Veselinović L., Markuš R. (2022). Evalucija programa zapošljavanja pripravnika u 2019. Godini, https://trzisterada.ba/wp-content/uploads/2022/06/3.-Evaluacija-mjere-Program-podrske-zaposljavanju-mladih-s-visokim-obrazovanjem.pdf
 3. Маркуш, Р, Суљовић, А. (2022). Приручник за предузетничку обуку за почетнике у бизнису, https://trzisterada.ba/wp-content/uploads/2021/12/RS-Prirucnik-preduzetnistvo_WEB.pdf
 4. Маркуш, Р., Веселиновић, Љ. (2021). Анализа огласа прикупљених од стране ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске у току 2020. године https://trzisterada.ba/wp-content/uploads/2021/12/analiza-oglasa-prikupljenih-od-stranje-ju-zavod-za-zaposljavanje-rs.pdf
 5. Маркуш, Р., Веселиновић, Љ. (2021). Приручник за истраживање тржишта рада 2021/2022. Године, https://trzisterada.ba/wp-content/uploads/2021/11/RS-Prirucnik-WEB-3.pdf
 6. Veselinović L., Markuš R. (2021). Аnaliza oglašenih slobodnih radnih mjesta putem Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona u toku 2020.godine https://trzisterada.ba/wp-content/uploads/2021/12/SLOBODNA-RADNA-MJESTA-U-BOSANSKO-PODRINJSKOM-KANTONU-2020.-GODINA.pdf
 7. Veselinović L., Markuš R. (2021). Аnaliza oglašenih slobodnih radnih mjesta putem Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u toku 2020.godine https://trzisterada.ba/wp-content/uploads/2021/12/SLOBODNA-RADNA-MJESTA-U-ZENICKO-DOBOJSKOM-KANTONU-2020.-GODINA.pdf
 8. Veselinović L., Markuš R. (2021). Аnaliza oglašenih slobodnih radnih mjesta putem Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona u toku 2020.godine https://trzisterada.ba/wp-content/uploads/2021/12/SLOBODNA-RADNA-MJESTA-U-UNSKO-SANSKOM-KANTONU-2020.-GODINA.pdf
 9. Veselinović L., Markuš R. (2021). Аnaliza oglašenih slobodnih radnih mjesta putem Službe za županije 10 u toku 2020.godine https://trzisterada.ba/wp-content/uploads/2021/12/SLOBODNA-RADNA-MJESTA-U-ZUPANIJI-10-2020.-GODINA.pdf
 10. Markuš, R. (2019) Monitoring of the EU Reform Agenda in Bosnia and Herzegovina. DIEM, Dubrovnik
 11. Markuš, R. (2016.) Facebook u službi države. Međunarodna naučna Konferencija: Etika u medijima i poslovanju; Banja Luka College Banja luka. UDK 321.01:004.738.5. DOI 10.7251/ZREMP1601057M
 12. Markuš, R., Umihanić, B. (2014). Public Employment Services Moving From Public Monopolies towards Quasi-Markets. Sarajevo: Faculty of Economics
 13. Markuš, R. (2014). Comparative Analyses of Management Models in Public Employment Services. East Sarajevo: Faculty of Economics, available at http://www.zrefis.com/images/zrefis2014-8/67-80%20Ranko%20Markus.pdf
 14. Markuš, R. (2014). E-Biro, prvi e-alat službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: GOPAmbH, available at http://yep.ba/wp-content/uploads/2014/05/EBiroPrviEAlatuJSZZuBiH.pdf
 15. Markuš, R. (2013). Customer survey in public employment services: expectations vs. satisfaction, Osijek (Croatia): Ekonomski vijesnik, available at http://www.efos.unios.hr/ekonomski-vjesnik/wp-content/uploads/sites/105/2013/05/GOD.-XXVI-br.-2-2013.pdf
Izbornik
sr_RSSerbian