dr Jelena Đorđević Boljanović

Jelena Đorđević Boljanović je rođena u Beogradu. Karijeru u trajanju od 30 godina je posvetila visokom i osnovnom obrazovanju. Jedan je od začetnika istraživanja u oblasti menadžmenta znanja na prostorima bivše Jugoslavije. Doprinos nauci dala je kroz multidisciplinaran pristup izučavanju menadžmenta znanja i ljudskih potencijala. Knjige koje je objavila su vodeća literatura na nekoliko regionalnih univerziteta u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Nakon završenih osnovnih studija prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, karijeru je započela na prvom nedržavnom Univerzitetu „Braća Karić“ u Srbiji na poziciji sekretara i asistenta u nastavi. Nakon završenih magistarskih studija na Univerzitetu „Braća Karić“, prelazi na Univerzitet Singidunum na kome brani doktorsku disertaciju iz oblasti menadžmenta znanja.

Posle 27 godina rada u visokom obrazovanju, 2019. godine učestvuje u osnivanju savremene osnovne škole „Mina Karadžić“ u Beogradu, koja jedina u regionu imala integrisane najsavremenije metode učenja i sticanja znanja.

Godine 2022. kao jedan od osnivača, reformiše i stvara modernu Visoku školu organizacionih studija „Eduka“.

Obrazovanje:

 • Doktorske studije

Univerzitet Singidunum, Ekonomija i menadžment, 2005-2008

 • Magistarske studije

Univerzitet „Braća Karić“, Menadžment, 1998-2005

 • Osnovne studije

Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Pravo, 1988-1992

 • Srednja škola

Trinaesta gimnazija u Beogradu, 1984-1988

 

Odabrani radovi:

Knjige i udžbenici:

 1. Đorđević Boljanović, J. (2009) Menadžment znanja, Data status, Beograd, ISBN 978-86-7478-096-1, 198 str
 2. Đorđević Boljanović J. (2018) Menadžment ljudskih resursa, Univerzitet Singidunum, Beograd, ISBN 978-86-7912-678-8
 3. Đorđević Boljanović, J., Dražeta. L., Babić. L., Dobrijević, G. (2020) Razvoj karijere i poslovnih veština, Univerzitet Singidunum, Beograd, ISBN 978-86-7912-472-2
 4. Đorđević Boljanović J., Dražeta, L., Babić, L. and Dobrijević G., Razvoj karijere i poslovnih veština, Univerzitet Singidunum, 2013.
 5. Đorđević Boljanović, J., Pavić, Ž. (2011) Osnove menadžmenta ljudskih resursa, Univerzitet Singidunum, Beograd, ISBN 978-86-7912-370-1
 6. Mašić, B. (redaktor), Babić, L., Đorđević Boljanović, J., Dobrijević, G., Veselinović, S. (2009, 2010) Menadžment, principi, koncepti i procesi, Univerzitet Singidunum, Beograd, ISBN 978-86-7912-207-0, 556 str., recezenti: prof. dr Momčilo Milisavljević, prof. dr Dejan Erić
 7. Lončarević, R., Mašič, B. (redaktor), Đorđević – Boljanović, J., (2007, 2008) Menadžment, principi, koncepti i procesi, Univerzitet Singidunum, Beograd, ISBN 978-86-7912-027-4

 

Radovi:

 1. Đorđević Boljanović, J., Dobrijević, G., Čerović, S., Alčaković, S., Đoković, F., Knowledge-Based Bioeconomy: the Use of Intellectual Capital in Food Industry of Serbia, Amfiteatru Economic, Vol. 20, No. 49, pp. 717-731, Aug, 2018, ISSN:  1582 – 9146, DOI: 10.24818/EA/2018/49/717
 2. Dobrijević, G., Đorđević Boljanović, J., Đoković, F., Pejanović, R., Škatarić, G., Damnjanović, I. , Bioeconomy-based food industry of Serbia: The role of intellectual capital, Economics of Agriculture, Ekonomika poljoprivrede, Vol. 66, No. 1, pp. 51-62, Jan, 2019.
 3. Đoković, F., Pejanović, R., Đorđević Boljanović, J., Dobrijević, G., Mojsilović, M., Jojić Novaković, Đ., Some management challenges for food companies in the Republic of Serbia and Bosnia and Herzegovina, Ekonomika poljoprivrede, Vol. LXV, No. 1, pp. 157-172, Jan, 2018. UDC: 65.012.32:663/664( 497.11) (497.15), DOI:10.5937/ekoPolj1801157D, ISSN 0352 – 3462
 4. Đoković, F., Pejanović, R., Mojsilović, M., Đorđević Boljanović, J., Plećić. K. (2017) Opportunities to revitalise rural tourism through the operation of agrarian cooperatives, Ekonomika poljoprivrede, Vol. LXIV, No. 3, pp. 1115 – 1132, Sep, 2017, UDC: 338.48-44(1-22):[334.732:631.115.8], ISSN 0352-3462
 5. Vukašinović, J., Đorđević Boljanović J. (2013) Mining Industry in the Knowledge Economy, Mining and Metallurgy Engineering, IRM, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Vol 2, ISSN 2344-8836, DOI:10.5937/MMEB1302117V, str. 117 – 127
 6. F. Đoković, I. Damnjanović, B. Tešić, J. Đorđević Boljanović, G. Dobrijević, Izgradnja hotela i zaštita životne sredine, Ecologica, Naučno – stručno društvo za zaštitu životne sredine, Vol. 25, No. 92, decembar 2018., 782 – 786., ISSN 0354 – 3285, UDC: 502.34:640.41
 7. Đorđević Boljanović, J., Dobrijević, G., Džamić, V., Đoković, F. (2015) Poslovna ekologija – jedinstvo ekologije i menadžmenta, Ecologica, Naučno – stručno društvo za zaštitu životne sredine, Vol. 22, No 79, , str. 536-541, ISSN 0354 – 3285
 8. Đorđević Boljanović, J., Dobrijević, G., Đoković, F (2017), Sustainability and green human resources management, Ecologica, Naučno – stručno društvo za zaštitu životne sredine, Vol. 24, No. 88, Dec, 2017, str. 1020 – 1026., ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175
 9. Đorđević Boljanović, J., Dobrijević, G., Đoković, F. (2017) Razvoj zaposlenih: uloga IT u 360° povratnim informacijama, International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research SINTEZA 2017, april, 2017, str. 447 – 451., DOI: 10.15308/Sinteza-2017-447-451, ISBN: 978-86-7912-657-3
 10. Dobrijević, G.,  Đorđević Boljanović, J., Brdar, I. (2016) Human-computer interaction in e-negotiation, Sinteza 2016, International Scientific Conference on ICT and E-Business Related Research SINTEZA 2016, DOI 10.15308/Sinteza-2016-346-351, str. 346 – 351
 11. Đorđević Boljanović, J., Dobrijević, G., Đoković, F. (2016) Challenges of Human Resource Management in a Virtual Business Environment, Sinteza 2016, International Scientific Conference on ICT and E-Business Related Research SINTEZA 2016, DOI 10.15308/Sinteza-2016-389-394, str. 389 – 394.
 12. Mrdaković, M., Đorđević Boljanović, J., Stanišić, N. (2016) Research on assessment centers in Serbia, Sinteza 2016, International Scientific Conference on ICT and E-Business Related Research SINTEZA 2016, DOI 10.15308/Sinteza-2016-538-543, str. 538-543.
 13. Brdar, I., Džamić, V., Radojević, T., Đorđević Boljanović, J., Dobrijević, G. (2015) Pozitivni efekti procesa globalizacije na turizam, SITCON – Singidunum international tourism conference, ISBN: 978-86-7912-615-3, str. 43 – 46
 14. Dobrijević, G., Stanišić, S.,  Đorđević Boljanović, J., Šarac, M. (2015) Social Media and Education: Pros and Cons, Book of Proceedings, 20th Annual ECBE Conference, 22 – 23 May 2015, Belgrade, Serbia, European Council for Business Education, ISSN 1534 – 9373, str. 19 -30
 15. Đorđević Boljanović, J., Dobrijević, G., Džamić, V., Đoković, F. (2015) Istraživanje podataka iz budućnosti: HR trendovi u 2015. godini, Sinteza 2015 – International scientific conference on ict and e-business related research16 – 17 April 2015,  ISBN 978-86-7912-595-8., DOI 10.15308/Synthesis-2015-664-667, str. 664-667.
 16. Dobrijević, G., Đorđević Boljanović, J., Džamić, V. (2015) The influence of demographic factors on negotiation ethics, Sinteza 2015 – International scientific conference on ict and e-business related research16 – 17 April 2015, ISBN 978-86-7912-595-8, DOI 10.15308/Synthesis-2015-336-338, str. 336–338
 17. Đoković, F., Đorđević Boljanović J., Kulović, Dž. (2014) Business Decision Making in Contemporary Organisations, Međunarodna naučna konferencija FINIZ 2014, International Scientific Conference of Contemporary Financial Management, ISBN 978-86-7912-569-9, DOI 10.15308/finiz-2014-56-59, str. 56-59.
 18. Đorđević Boljanović, J., Dobrijević, G. (2014) U traganju za fleksibilnošću: uticaj informacionih tehnologija na savremeno radno okruženje, Sinteza 2014 – Uticaj interneta na poslovanje u Srbiji i svetu, ISBN 978-86-7912-539-2, DOI 10.15308/SInteZa-2014-233-236, str. 233-236.
 19. Dobrijević, G., Đorđević Boljanović, J. (2014) Negotiation goes high tech: can you negotiate with a machine, Sinteza 2014 – Uticaj interneta na poslovanje u Srbiji i svetu, ISBN 978-86-7912-539-2, DOI 10.15308/SInteZa-2014-249-253, str. 249-253.
 20. Vukašinović, J., Đorđević Boljanović, J. (2013) Uloga personalnih poslovnih veština (soft skills) u ekonomiji znanja, Internacionalna majska konferencija o strategijskom menadžmentu, 24 – 26. maja 2013., ISSN:

  978-86-6305-006-8

 21. Stanković, J., Đorđević Boljanović, J. (2012) Knowledge as a Source of Value in Marketing Chanel Digital Transformation Process, The 1st Internet & Business Conference, IBC 2012, Rovinj, 27 – 28. June 2012., ISSN: 1848-5278
 22. Džunić, M., Đorđević Boljanović, J., Subotić J. (2012) The Importance of Concepts of Knowledge management and Learning Organization in Managing the Knowledge – Flow in Organization, International Conference 2012, Management, knowledge and learning (MakeLearn), Knowledge and learning: Global Empowerment, Slovenia, Celje, 20-22. June 2012., ISBN 978-961-6813-09-9, ISSN 2232-3309
 23. Mašić, B. Džunić, M., Đorđević Boljanović, J. (2011) Preduzetnička i strategijska komponenta liderstva: Ključni faktori ekonomskog razvoja i održive konkurentske prednosti, Prva preduzetnička konferencija Preduzetništvo i ekonomski razvoj, Ekonomski fakultet Podgorica
 24. Mašić, B., Đorđević Boljanović, J., Janković, M. (2010) Neformalno obrazovanje: nužnost u globalnom okruženju, V naučni skup SINERGIJA 2010: Visoko obrazovanje u BiH u svetlu budućih evropskih integracija, Bijeljina, Zbornik ISBN 978-99955-26-20-7,  str. 91 – 98.
 25. Mašić, B., Đorđević Boljanović, J, Ekonomija i organizacija zasnovana na znanju, Business Development Conference 2009 Zenica, BDC2009, Entrepreneurship & Innovation, Zenica, 13 – 14. novembar 2009. godine, Zbornik ISSN 1840 – 4006, Year 2, Vol.1, str. 192 -202
 26. Mašić, B., Đorđević Boljanović, J, (2009) Novi koncepti i pristupi u menadžmentu: Kuda ide teorija menadžmenta?, Naučni skup „Sinergija 2009“, zbornik radova ISBN 978-86-7912-168-4, str. 157 – 161.
 27. Mašić, B. Džunić, M., Đorđević Boljanović, J. (2011) Preduzetnička i strategijska komponenta liderstva: Ključni faktori ekonomskog razvoja i održive konkurentske prednosti, Zbornik radova na temu „Ekonomski razvoj kroz prizmu preduzetništva, Ekonomski fakultet Podgorica, ISBN 978-86-80133-56-0, COBISS.CG-ID 19156240, str. 69 – 79.
 28. Mašić, B., Đorđević Boljanović, J. (2010) Menadžment ljudskih resursa kao faktor uspešnosti menadžmenta znanja, XII međunarodni simpozijum Fakulteta organizacionih nauka, SYMORG 2010, ISBN 978-86-7680-216-6. Nagrada Emerald GroupPublishing Limited, Award for Best Paper
 29. Stanković J, Đorđević Boljanović, J. (2012) Integrisanje koncepata menadžmenta znanja i menadžmenta odnosa sa klijentima kao faktor razvoja preduzetništva, zbornik radova Inovacije i preduzetništvo: alati za uspeh na tržištu EU, Univerzitet Singidunum Fakultet za ekonomiju finansije i administraciju i Centar za promociju nauke, str. 160 – 177., ISBN: 978-86-862281-17-3
 30. Babić, L , Đorđević Boljanović, J. (2012) Preduzetništvo kao profesija koja se uči, zbornik radova na temu Inovacije i preduzetništvo: alati za uspeh na tržištu EU, Univerzitet Singidunum Fakultet za ekonomiju finansije i administraciju i Centar za promociju nauke, str. 177 – 186., ISBN: 978-86-862281-17-3
 31. Đorđević Boljanović, J., Babić, L. (2011) Savremeni pristup znanju kao resursu u javnoj upravi, zbornik radova na temu „Politička volja i administrativni kapaciteti kao preduslov reformi“,  u okviru projekta Unapređenje konkurentnosti Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, Univerzitet Singidunum, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, ISBN 978-86-86281-14-2, str. 177 – 193.
 32. Đorđević Boljanović, J., Vukašinović, J., Veinović, M. (2014) Information technologies in knowledge economy, Singidunum Journal of Applied Sciences, Vol. 11, No. 2,  ISSN 2217-8090 , DOI 10.5937/SJAS11-4447, pp. 11 – 19.
 33. Babić, L., Đorđević Boljanović, J. (2013) Contemporary approach to education in the organization, Singidunum Journal of Applied Sciences, Vol. 10, No 1, str. 46 – 53.
 34. Đorđević Boljanović, J., Stanković, J. (2012) The Role of Knowledge Management in Building Client Relationships, Singidunum Journal of Applied Sciences, Vol. 9, No 1, April 2012., 16 – 28. str., originalan naučni rad, ISSN 2217-8090, UDK 005.94:005.346
 35. Đorđević Boljanović, J, Rudić, V. (2011) Menadžment znanja – upravljanje znanjem kao vrednošću, Tehnika, časopis Saveza inženjera i tehničara Srbije, Br. 2, str. 299 – 304., pregledni rad broj UDC: 331.548:65.012.3
 36. Đorđević Boljanović, J, Rudić, V. (2011) Korporativni centar – integrator strategije znanja, Tehnika, časopis Saveza inženjera i tehničara Srbije, Vol. 66., Br. 3,  str. 479 – 484., pregledni rad broj UDC: 331.548:65.012.3
 37. Đorđević Boljanović, J. (2009) Organizaciona kultura kao faktor uticaja na efektivnost programa menadžmenta znanja, Singidunum revija, Vol. 5, No. 2., ISSN 1820-8819, str. 163 – 171.
 38. Mašić, B., Đorđević Boljanović, J. (2009) Izazovi teorije menažmenta u 21. veku, Singidunum revija, Vol. 5, No. 2., ISSN 1820-8819, str. 138 – 143.
 39. Mašić, B., Đorđević Boljanović, J. (2008) Liderstvo i menadžment znanja u funkciji kreiranja konkurentske prednosti, časopis Lider-Direktor, ISSN 1820-5453 UDK-005,  broj 7, godina II, septembar / oktobar 2008., str. 35 – 44. (UDC 005.322:316.46)
 40. Mašić, B., Đorđević Boljanović, J. (2007) Knowledge management – nova menadžment paradigma, časopis Management, (UDK 005.94) u izdanju Fakulteta organizacionih nauka, Beograd, br. 45, godina XII, mart 2007., UDK 005, ISSN 0354-8635
 41. Mašić, B., Đorđević Boljanović, J. (2006) Knowledge management, skripta, Beograd
 42. Đorđević – Boljanović, J. (2006) Knowledge managment u funkciji izgradnje savremene organizacije, Savremena pošta, br. 4, ISSN 1452-0958, str. 54 – 63.
 43. Mašić, B., Đorđević Boljanović, J. (2005), Menadžment znanja: koncept za kreiranje konkurentske prednosti u novoj ekonomiji, (UDC 005.94; JEL clasification: D83, O32) Montenegrin Journal of Economics, Vol. 1, No 2, decembar 2005., ISSN 1800-5845, str. 71 – 85.
 44. Đorđević Boljanović J. (2017) Savremeni trendovi u razvoju rukovodilaca, Konferencija „Jačanje kapaciteta rukovodilaca u državnoj upravi – praksa i izazovi“ u organizaciji Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije i Hanns Seidel Stiftung, Beograd 23. mart 2017.
 45. F. Đoković, J. Boljanović Đorđević, D. Ugrinović (2015) Uticaj pravednog vrednovanja rada na motivaciju nastavnika u srednjim školama u Srbiji, Regionalna naučnostručna i biznis konferencija liderstvo i menadžment: integrisane politike istraživanja i inovacija, LIMEN 2015, Liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik, ISBN 978-86-80194-02-8, str. 147 – 154
 46. Kaljević, J., Đorđević Boljanović, J., Vićentijević, K., Žižović, M., Pantelić, I., Tešić, B. (2015) Informacione tehnologije kao podrška menadžmentu znanja u organizacijama, Umrežavanje, nauka, primena – VII naučni skup Mreža 2015, NETworking, Science and Application (NETSA), Poslovni fakultet Valjevo, ISBN 978-86-7912-592-7, str. 228-234.
 47. Đoković, F., Đorđević Boljanović, J., Džamić, V., Krstić, B., Knežević, M. (2015) Nova uloga menadžmenta znanja u određivanju intelektualnog kapitala, Referat po pozivu, Umrežavanje, nauka, primena – VII naučni skup Mreža 2015, NETworking, Science and Application (NETSA), poslovni fakultet Valjevo, ISBN 978-86-7912-592-7, str. 222-228.
 48. Đorđević – Boljanović, J. (2010) Primena koncepta menadžmenta znanja u  obrazovanju, Naučni skup pod nazivom „Kako unaprediti upravljanje u srednjoškolskim institucijama“, zbornik radova str. 109 – 118., Univerzitet Singidunum, Beograd
 49. Mašić, B., Đorđević Boljanović, J, Organizacija zasnovana na znanju, SPIN ’09, VII skup privrednika i naucnika: Operacioni menadzment i globalna kriza, Beograd, 5. i 6. novembar 2009. godine (u organizaciji Fakulteta organizacionih nauka, Centra za Operacioni menadzment i Privrednekomore Srbije), Zbornik ISBN 978-86-7680-202-9, str. 92-100.
 50. Mašić, B., Đorđević Boljanović, J, Liderstvo i menadžment znanja u funkciji kreiranja konkurentske prednosti, uvodni referat na savetovanju „Na putu ka dobu znanja“, Fakultet za menadžment Novi Sad, Sremski Karlovci, 19 – 21. septembra 2008.
 51. Đorđević – Boljanović, J. (mart 2007) Organizaciona kultura kao faktor uticaja na efektivnost programa Menadžmenta znanja, Savetovanje: Nove tendencije u menadžmentu, Univerzitet Singidunum
 52. Đorđević – Boljanović,  J., Primena koncepta menadžmenta znanja u obrazovanju,  Savetovanje: Menadžment u obrazovanju, Vrnjačka Banja, novembar 2005.

 

Projekti:

 1. Istraživač na projektu Unapređenje konkurentnosti Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije, broj 47028, za period 2011-2016. godine
 2. Tempus projekat Careers, Development of Career Guidance Aimed at Improving Higher Education in Serbia, Radni paket III – Cooperation with academic staff i Radni paket VI – National Programme and methodology for SCG
 3. Autor programa: Menadžment znanja i razvoj ličnih sposobnosti u srednjim školama u školskoj 2011/2012. i 2012/2013. godini u okviru Projekta: Program stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2011/2012. godinu, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

 

Izbornik
sr_RSSerbian