dr Goran Krstajić

Obrazovanje

  • Doktorske studije

Univerzitet Megatrend, Pravni fakultet, 2011.

  • Magistarske studije

Univerzitet Megatrend, Geoekonomski fakultet, 2009.

  • Osnovne studije

Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, 1994.

Publikacije:

  1. Obradović, D., Marković, V. & Krstajić, G. (2020). Impact of Traffic Accidents on Roads on National Security. Scientific Conference Problems of national and corporate security, 191-217. ISSN 2335-0056, ISBN 978-619-205-150-1
  2. Obradović, D., Marković, V. & Krstajić, G. (2021). Impact of traffic accidents on railways on national security. Scientific Conference Philosophy During the Time od Pandemic, 151-183. ISBN 978-86-85985-47-8(CESNA-B) ISBN 978-954-8765-15-2 (BASISSK) COBISS.SR-ID 35269385
  3. Krstajić, G. (2016). Viktimizacija i neformalni osuđenički sistem u maloletničkom zatvoru. Vodeći nacionalni časopis „Biomedicinska istraživanja“- Univerzitet u istočnom Sarajevu– Medicinski fakultet., godište 7, broj 2., str. 149-155. ISSN1986–8529 ISSN 1986-8537; UDK: 343.988:343.915 DOI: 10.7251/BII1602149K
  4. Krstajić, G. i Obradović, D. (2020). Uticaj disciplinskih kazni osuđenika Kazneno-popravnog zavoda za maloletnike na bezbednost lokalne zajednice. Međunarodna konferencija „Društveno razvoj i bezbednost zajednice sa akcentom na grad Valjevo i Kolubarski okrug. Istaknuti tematski zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja, 401-409. ISBN 978-86-85985-42-3.
  5. Krstajić, G. i Obradović, D. (2019). Deprivacija slobode kao izazov i pretnja bezbednosti u lokalnoj zajednici. Istaknuti tematski zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja Međunarodna konferencija „Društveno-ekonomski razvoj i bezbednost zajednice sa akcentom na grad valjevo i kolubarski okrug, 579-587. ISBN 978-86-85985-38-6
  6. Krstajić, G. i Obradović, D. (2018). Tretman osuđenika i viktimizacija u maloletničkom zatvoru. Treća međunarodna naučna konferencija društvene devijacije, Banja Luka. Centar modernih znanja, Zbornik radova „Ne nasilju“, 275-282. ISSN 2566-3224, UDK:343.85:343.26-053.6, DOI:10.7251/CMZ1803275K
  7. Petrović, Z., Obradović, D. i Krstajić, G. (2019). Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu lica lišenih slobode u Republici Srbiji lica lišenih slobode. XXII Međunarodni skup(Institut za uporedno, udruženje za odštetno pravo, pravosudna akademija) „Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje„, 419-430. Publikacija Narodna biblioteka Srbije, Beograd 347.426(082) 368 (082) 347.51 (082), ISBN 978-86-80186-47-4
Izbornik
sr_RSSerbian