dr Goran Filipić

Goran Filipić rođen je 21.02.1966. godine u mestu Kaštijelj, Opština Šekovići.  Srednju upravnu školu završio je u Tuzli, 1983. godine, a Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci 2002. godine. Pravosudni ispit položio je u Banja Luci 2009. godine, a doktorske studije prava završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, januara 2018. godine i stekao zvanje doktora pravnih nauka iz uže krivično pravne naučne oblasti.

Profesionalnu karijeru započeo u Sarajevu 1988. godine, na poslovima policijskog službenika Stanice javne bezbednosti Novo Sarajevo, MUP-a SR BiH, a od aprila 1992. godine nastavio u MUP-u Republike Srpske do 2006. godine obavljajući od najjednostavnijih do najsloženijih poslova i zadataka. Od avgusta 2006. godine Odlukom Vlade Republike Srpske imenovan je za direktora Kazneno popravnog zavoda Bijeljina koju dužnost sam obavljao do avgusta 2011. godine, a od 2011. godine je nastavio profesionalnu karijeru policijskog službenika u Policijskoj upravi Bijeljina, MUP-u RS  do penzionisanja  aprila 2021. godine.

Od školske 2018/2019. godine, angažovan je kao profesor u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta Sinergija u Bijeljini, na grupi predmeta koje obuhvataju Krivično pravo i Krivično procesno pravo, a od 2021 god. i Prekršajno pravo.

U okviru struke i profesionalnih obaveza učestvovao je na 15 stručnih konferencija, savetovanja i seminara od kojih posebno izdvajam 4 na međunarodnom nivou: 1. Studijsku posetu Finskoj 2009. godine, u okviru projekta „Upravljanje zatvorima u BiH“, 2. Međunarodni seminar u Sloveniji 2001. godine na temu „Primena posebnih istražnih radnji u sprečavanju organizovanog kriminaliteta“, 3. Regionalni međunarodni seminar u Mađarskoj  2001. god. na temu „Razvoj zajedničke strategije u borbi protiv trgovine drogom duž južne balkanske rute“ i 4. Studijska poseta Švedskoj – Malme i Danskoj – Kopenhagen 1999. god. u okviru projekta „Organizacija rada policije u zajednici“.

 

Obrazovanje

 • Doktorske studije

Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Pravo, 2015-2018

 • Osnovne studije

Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, Pravo, 1998-2002

 

Radovi:

 1. Ž Spalevic, Filipić, M. Ilic, Legal and economical aspects of intellectual property in cyber space, Ekonomika, Niš, br. 1., 2019. (ISSN 0350-137X);
 2. Filipić, Međunarodni standardi suzbijanja pranja novca, Pravo i pravda, časopis za pravnu teoriju i praksu, Sarajevo, 2010, str. 255-271 (ISSN 1512-8571);
 3. Filipic, Migrant crisis and its impact on security in BiH – International Scientific Conference, IRASA: Science, Education, Technology and Innovation, Beograd, april, 2019.;
 4. Filipić, Vršenje uviđaja terorističkih delikata, Međunarodni naučni skup, Ministarstvo pravde RS, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu i Internacionalna asocijacija kriminalista Banja Luka, zbornik radova: „Krivičnopravni instrumenti suprotstavljanja terorizmu i drugim krivičnim djelima nasilničkog kriminaliteta“, Teslić, 2016, str. 613-627 (ISBN 978-99976-669-2-5);
 5. Filipić, Dokazna vrijednost uviđaja u krivičnom postupku, Međunarodni naučni skup, Ministarstvo pravde RS i Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, zbornik radova: „Krivično zakonodavstvo de lege lata, de lege ferenda“, Prijedor, 2015, str. 197-213 (ISBN 978-99938-22-51-6);
 6. Filipić, Postupak za davanje uslovnog otpusta u Republici Srpskoj – tematski broj „Savremene tendencije u razvoju pravnog sistema Republike Srbije“ zbornik radova Pravnog fakulteta Niš, 2012, str. 135-153 (ISSN 0350-8501);
 7. Mitrović, G. Filipić, Mjere za obezbjeđenje pristustva okrivljenog u sudu i plaćanje novčane kazne u prekršajnom postupku – Tematski međunarodni naučni skup Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, zbornik radova: „Kriminal i državna reakcija, fenomenologija, mogućnosti, perspektive“, Palić, 2011, str. 383-392 (ISBN 978-86-83287-51-2);
 8. Filipić, Načelo oportuniteta u postupku prema maloljetnicima u Republici Srpskoj – Međunarodna naučna konferencija, Ministarstvo pravde RS, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu i Brčko Distrikt BiH, zbornik radova: „Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta“, Brčko, 2011, str. 525-541 (ISBN 978-86-85993-33-6);
 9. Filipić, Uslovni otpust u Republici Srpskoj – Međunarodna naučna konferencija, Ministarstvo pravde RS i Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, zbornik radova: „Savremene tendencije krivične represije kao instrument suzbijanja kriminaliteta“, Bijeljina, 2010, str. 413-427 (ISSN 978-86-85993-31-2).

 

Ostale reference:

 • Studijska poseta Finskoj, Helsinki, 15-22. Juni 2009., u okviru projekta „Upravljanje zatvorima u BiH“;
 • Međunarodni seminar u Sloveniji, Postojna, 17.09.-01.10.2001. „Primjena posebnih istražnih radnji u sprečavanju organizovanog kriminaliteta“;
 • Regionalni međunarodni seminar u Mađarskoj, „Razvoj zajedničkih strategija u borbi protiv trgovine drogom duž južne balkanske rute“, Budimpešta, 06-10. Jun 2001.;
 • Studijska posjeta Švedskoj, Malme i Danskoj, Kopenhagen, 22-30. Avgust 1999. u okviru projekta „Organizacija rada policije u zajednici“.
Izbornik
sr_RSSerbian