dr Filip Đoković

 Filip Đoković rođen je 09.05.1983. godine u Valjevu. Osnovne studije završava na Univerzitetu „Braća Karić“. Diplomski rad je 2006. godine nagrađen od strane organizacije Ambasadora životne sredine i Ambasade Holandije u Beogradu za doprinos očuvanju životne sredine i održivog razvoja.

Karijeru započinje u hotelu Aleksandar Palas u sektoru prodaje i recepcije. Poslediplomske studije upisuje na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum. Godine 2007. se zapošljava kao saradnik u nastavi na Poslovnom fakultetu u Valjevu Univerziteta Singidunum. Intezivirajući povezivanje teorijskih koncepata i prakse, osniva konsultanstsku firmu za hotelijerski menadžment Stradec i otvara hotel Passport u Beogradu 2015. godine. U periodu od 2015-2022. izradio je više od 20 studija izvodljivosti za hotele u Rusiji, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji i Hrvatskoj. Takođe, ugovore o menadžmentu uspostavio je sa hotelom Crni vrh na Divčibarama, hotel Industrial u Kragujevcu i hotel Angella na Kopaoniku. U svim hotelskim objektima regiona u okviru konsultantske firme angažovano je preko 300 studenata turizma i hotelijerstva, prevashodno studenata sa kojima je sarađivao na osnovnim i master akademskim i strukovnim studijama.

Na Univerzitetu Singidunum je bio u zvanju saradnika u nastavi, asistenta, docenta i vanrednog profesora. U periodu od 2014-2016 godine bio je prodekan, a u periodu od 2016-2020 godine, obavljao je funkciju dekana Poslovnog fakulteta u Valjevu Univerziteta Singidunum.

Predavao je na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment i Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum u Beogradu i Novom Sadu u periodu od 2014-2022 na osnovnim, master i doktorskim studijama.

U periodu od 2013. do 2022. godine bio je angažovan na osnovnim i master akademskim i strukovnim studijama na Univerzitetu u Splitu, Fakultetu za turistički menadžment u Opatiji Univerziteta u Rijeci i na Ekonomskom fakultetu u Zenici Univerziteta u Zenici.

Od septembra 2022. godine je angažovan u Visokoj školi organizacionih studija „Eduka“ na poziciji direktora.

 

Obrazovanje:

 • Doktorske studije

Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Poslovni sistemi u turizmu, 2008-2013

 • Master studije

Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Održivi razvoj u turizmu i hotelijerstvu, 2006-2007

 • Osnovne studije

Univerzitet „Braća Karić“, Fakultet za menadžment, Održivi razvoj, 2003-2006

 

 

Knjige, udžbenici i monografske studije:

 1. J. Ateljevic, Dz. Kulovic, F. Djokovic, M. Bavcic, Strategic Management and Michael Porter: Changes and Challenges in the Global Business Environment. Routledge, 2023. (naučna publikacija – Routledge Researsh in Strategic Management)
 2. F. Đoković, K. Marković, G. Stojićević, S. Berjan, Destinacijski koncept razvoja turizma grada Šapca, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, 2023. (monografska studija)
 3. J. Mcintyre, F. Đoković, Strategijski menadžment, Univerzitet Singidunum, 2021. (udžbenik)
 4. Ј. Stanković, F. Đoković, Strategijski menadžment, Univerzitet Singidunum, 2019. (udžbenik)
 5. F. Đoković, Odlučivanje u hotelijerstvu, Univerzitet Singidunum, 2018. (udžbenik)

 

Objavljeni radovi u naučnim časopisima: 

 1. T. Gajić, D. Vukolić, F. Đoković, M. Jakovljević, J. Bugarčić, I. Jošanov Vrgović, S. Glišić, Application of the ppm model in assessing the impact of economic factors on the selection of an agrotourism destination after covid-19, 2023, Economics of Agriculture, Year 70, No. 3, 2023, (pp. 755-771), Belgrade.
 2. M. D. Petrović, I. Milovanović, T. Gajić, V. N. Kholina, M. Vujičić, I. Blešić, F. Đoković, M. M. Radovanović, N. B. Ćurčić, Al . Rahmat, K. Muzdybayeva, G. Kubesova, U. Koshkimbayeva, L. D. Dávid, The Degree of Environmental Risk and Attractiveness as a Criterion for Visiting a Tourist Destination, Sustainability 202315(19), 14215.
 3. M. Petrović, I. Milovanović, T. Gajić, V. N. Kholina, M. Vujičić, I. Blešić, F. Đoković, M. M. Radovanović, N. Čurčić, Conditionality of Visiting a Tourist Destination by the Degree of Environmental Risk and Attractiveness, Preprints 2023, 2023060154. https://doi.org/10.20944/preprints202306.0154.v1.
 4. T. Gajić, I. Blešić, M. D. Petrović, M. M. Radovanović, F. Ðoković, D. Demiroviić Bajrami, S. Kovaćić, I. Jošanov Vrgović, T. N. Tretyakova, J. A. Syromiatnikova,  Stereotypes and Prejudices as (Non) Attractors for Willingness to Revisit Tourist-Spatial Hotspots in Serbia, Sustainability, 2023, 15, 5130. https://doi.org/10.3390/su15065130 (M22)
 5. T. Gajić, F. Đoković, I. Blešić, M. Petrović, M. Radovanović, D. Vukolić, M. Mandarić, G. Dašić, J. Syromiatnikova, A. Mićović,  Pandemic Boosts Prospects for Recovery of Rural Tourism in Serbia, Land, Vol. 12, No. 624., pp. 1-20, 2023. (M22)
 6. J. Bugarčić, D. Cvijanović, D. Vukolić, M. Zrnić, F. Đoković, T. Gajić, Gastronomy as an effective tool for rural prosperity – evidence from rural settlements in Republic of Serbia, Economics of Agriculture, Vol. 70, No. 1., pp. 169-183, 2023. UDC 338.48-6:316.334.55(497.11)
 7. N. Kilibarda, N. Karabasil, S. Grbić, D. Borovčanin, F. Đoković, Poslovanje hranom u ugostiteljstvu u skladu sa principima dobre prakse i sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka, Veterinarski žurnal Republike Srpske, Vol. XX, No. 1-2, pp. 21 – 35, 2020 (M24)
 8. S. Novaković Carević, F. Đoković, E., Sukić, I. Stanković, Satisfaction of Useres of Orthodontic and Dental Services Google Forms Survey Research. In V. Dedić,  M. Ilić, (Eds.), New Trends in Digital Transformation: monograph (pp. 63-80.). University “Union – Nikola Tesla”, Faculty of Information Technology and Engineering; University “Union – Nikola Tesla”, Faculty of Business Studies and Law, 2021.
 9. N. Kilibarda, F. Đoković, R. Suzić, Food waste management – reducing and managing food waste in hospitality, Meat Technology, Vol. 60, No. 2, pp. 134 – 142, Dec, 2019 (M24)
 10. G. Dobrijević, J. Boljanović, F. Đoković, R. Pejanović, G. Škatarić, I. Damnjanović, Bioeconomy – based food industry of Serbia: the role of intellectual capital, Ekonomika poljoprivrede, Vol. 66, No. 1, pp. 51 – 62, Jan, 2019 (M24)
 11.  J. Đordjevic Boljanović, G. Dobrijevic, S. Cerovic, S. Alcakovic, F. Đoković, Knowledge-Based Bioeconomy: the Use of Intellectual Capital in Food Industry of Serbia, Amfiteatru Economic, Vol. 20, No. 49, pp. 717 – 731, Aug, 2018 (M22)
 12. K. Plećić, М. Žižović, М. Мarković, F. Đoković, A multi-criteria approach to bid selection in public procurement, Industrija, Vol. 46, No. 1, pp. 7 – 19, Apr, 2018 (M24)
 13. F. Đoković, I. Damnjanović, B. Tešić, J. Boljanović, G. Dobrijević, Izgradnja hotela i zaštita životne sredine, Ecologica, Vol. 25, No. 92, pp. 782 – 787, Dec, 2018 (M51)
 14. S. Dugalić, M. Petronijević, A. Stefanović, K. Jeremić, S. Vrzić Petronijević, I. Soldatović, I. Pantić, I. Đunić, Z. Jokić, F. Đoković, J. Dotlić, M. Zarić, J. Todorović, The association between IUGR and maternal inherited thrombophilias. A case-control study, MEDICINE, Vol. 97, No. 41, pp. 1 – 6, Oct, 2018 (M21a)
 15. F. Đoković, R, Pejanović, Ј. Boljanović, G. Dobrijević, М. Моjsilović, Đ. Јojić Novaković, Some management challenges for food companies in the Republic of Serbia and Bosnia and Herzegovina, Ekonomika poljoprivrede, Vol. LXV, No. 1, pp. 157 – 172, Jan, 2018 (M24)
 16. F. Đoković, Integrisanje koncepcije održivog razvoja u hotelskom menadžmentu, Ecologica, No. 90, pp. 404 – 408, 2018 (M51)
 17. I. Damnjanović, F. Đoković, B. Tešić, Put u nacionalne parkove; Uloga GIS-a u promociji i procesu odlučivanja turista o odabiru destinacije, Ecologica, Vol. 25, No. 92, pp. 816 – 820, 2018 (M51)
 18. I. Damnjanović, F. Đoković, B. Tešić, Upotreba geografskih informacionih Sistema u svrhe turizma u zaštićenim područjima: studija slučaja, Ecologica, Vol. 25, No. 89, pp. 23 – 28, 2018 (M51)
 19. B. Tešić, I. Damnjanović, F. Đoković, Finansijsko izveštavanje korisnika budžetskih sredstava primenom informacionih sistema, Revizor, Vol. 82, pp. 43 – 55, 2018 (M51)
 20. F. Đoković, R. Pejanović, M. Mojsilović, J. Boljanović, K. Plećić, Opportunities to revitalise rural tourism through the operation of agrarian cooperatives, Ekonomika poljoprivrede, Vol. LXIV, No. 3, pp. 1115 – 1132, Sep, 2017 (M24)
 21. J. Boljanović, G. Dobrijević, F. Đoković, Održivost i menadžment ljudskih resursa, Ecologica, Vol. 24, No. 88, pp. 1020 – 1026, Dec, 2017 (M51)
 22. J. Petrović, F. Đoković, Ekonomski aspekti ordživog razvoja Vrnjačke Banje, Economics of Sustainable Development, Vol. 1, No. 1, pp. 83 – 91, Jan, 2017
 23. M. Jovanović-Tončev, M. Kostić, V. Džamić, D. Pavlović, F. Đoković, Eco-label in the function of sustainable marketing: Comparative analysis of Serbian and Romanian practice, Ecologica, Vol. 24, No. 85, pp. 19 – 25, 2017 (M51)
 24. I. Damnjanović, F. Đoković, L. Petronić Petrović, Protected areas: Management objectives as an aspect of sustainable tourism – a regional perspective, Quaestus, Vol. 8, No. 5, pp. 235 – 248, 2016 (M53)
 25. J. Boljanović, G. Dobrijević, V. Džamić, F. Đoković, Poslovna ekologija – jedinstvo ekologije i menadžmenta, Ecologica, Vol. 22, No. 79, pp. 536 – 541, Sep, 2015 (M51)
 26. S. Čerović, M. Knežević, N. Sekulović, D. Barjaktarović, F. Đoković, The impact of economic crisis and non-economic factors on the tourism industry in Zlatibor, The European Journal of Applied Economics, Vol. 12, No. 1, pp. 1 – 9, May, 2015 (M52)
 27. Dž. Kulović, F. Đoković, Functional convergence of corporate governance system in function of chrysies effect mitigation, Univerzitetska hronika, Vol. IV, No. 9, pp. 219 – 228, Jun, 2013
 28. F. Đoković, Dž. Kulović, Balansirana merila u hotelijerstvu – koncepcija, primena I efekti, Univerzitetska hronika, Vol. 9, No. 1, pp. 67 – 78, Jun, 2013
 29. F. Đoković, Poslovno odlučivanje o marketing koncepciji u hotelskom preduzeću, Poslovne studije – časopis za poslovnu teoriju i praksu, Vol. 5, No. 9-10, pp. 229 – 244, Jun, 2013 (M51)
 30. F. Đoković, Poslovno odlučivanje o finansiranju tekućih aktivnosti u hotelijerstvu, Socioeconomica, Vol. 2, No. 3, pp. 67 – 79, Jun, 2013
 31. F. Đoković, Dž. Kulović, Strategijsko odlučivanje u hotelijerstvu, Socioeconomica, Vol. 2, No. 4, pp. 283 – 300, Jun, 2018
 32. N. Kilibarda, N. Karabasil, S. Grbić, D. Borovčanin, F. Đoković, Ugostiteljstvo – poslovanje hranom u skladu sa principima dobre prakse i sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka, Veterinarski zavod Republike Srpske, Vol. 20, No. 1-2, str: 21-50, 2020, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Objavljeni radovi na konferencijama:

 1. M. Ivkov, M. M. Ladičorbić, S. Milošević, N. Dimić, F. Đoković, A. Bučić, M. Nićin, Evaluation of stakeholders’ attitudes toward sustainable development of congress tourism in Serbia, 6th International Scientific Conference Trends in the Development in Tourism and Hospitality, Kotor, Montenegro, 08-09.09.2023.
 2. M. Zrnić, F. Đoković, J. Košutić, S. Mašić and V. Hassan, Planning and Development of Spa & Wellness Tourism, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2021, doi:10.15308/ Sitcon-2021-60-68
 3. G. Dobrijević, F. Đoković, E-Negotiation: Can Artificial Intelligence Negotiate Better Deals?, Sinteza 2020 Conference Proceedings, pp. 289 – 294, Oct, 2020, Univerzitet Singidunum, Srbija.
 4. Ј. Boljanović, G. Dobrijević, F. Đoković, N. Živojinović, Digitalna transformacija menadžmenta ljudskih resursa, International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2019 – Book of Proceedings, pp. 129 – 134, Apr, 2019, Univerzitet Singidunum, Srbija.
 5. G. Škatarić, R. Pejanović, V. Spalević, B. Vlahović, O. Sedlak, J. Premović, F. Đoković, R. Šarović, Agricultural policies and rural development of Montenegro, Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, pp. 119 – 120, Nov, 2018
 6. Ј. Boljanović, G. Dobrijević, F. Đoković, Razvoj zaposlenih: uloga informacionih tehnologija 360° povratnim informacijama, International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2017, Apr, 2017
 7. I. Damnjanović, F. Đoković, Protected areas protection and tourism management models as a basis for their sustainable development, Green Room Sessions 2018 International GEA (Geo Eco-Eco Agro) Conference, pp. 123 – 123, Nov, 2018
 8. V. Stojanović, F. Đoković, May the concept of ecolodge and ecohotel enhance the development of ecotourism in national parks of Serbia?, Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, pp. 209 – 211, Sep, 2016
 9. F. Đoković, V. Džamić, I. Damnjanović, A role of social networks in creating a marketing concept of hotel companies, Sinteza 2016 – International Scientific Conference on ICT and E-Business Related Research, pp. 564 – 568, Apr, 2016
 10. J. Boljanović, G. Dobrijević, F. Đoković, Challenges of Human Resource Management in a Virtual Business Environment, International Scientific Conference on ICT and E-Business Related Research SINTEZA 2016, Beograd, pp. 389 – 394, Apr, 2016
 11. F. Đoković, B. Krstić, Kapaciteti kao osnova konkurentske predností savremenih organizacija, Održivi ekonomski razvoj – savremeni i multidisciplinarni pristupi, pp. 560 – 565, Jun, 2015
 12. S. Kuzman, Dž. Kulović, S. Eskić, F. Đoković, Mogućnosti primene Kraličekovog Q testa za analitičku ocjenu uspješnosti malih i srednjih preduzeća, Umrežavanje, nauka, primena – NETworking, Sciеnce and Application (NETSA), pp. 164 – 174, May, 2015
 13. F. Đoković, J. Boljanović, V. Džamić, B. Krstić, M. Knežević, Nova uloga menadžmenta znanja u određivanju intelektualnog kapitala, Umrežavanje, nauka, primena – VII naučni skup, pp. 222 – 228, May, 2015
 14.  J. Boljanović, G. Dobrijević, V. Džamić, F. Đoković, Istraživanje podataka iz budućnosti: HR trendovi u 2015. godini, International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, pp. 664 – 667, Apr, 2015
 15. Dž. Kulović, S. Kuzman, F. Đoković, Analiza nivoa koncentracije grane (industrije) primjenom Hirfindal-Hirčhmanovog indeksa – slučaj hotelske industrije u Bosni i Hercegovini, Turizam u funkciji ekonomskog razvoja 2015, Feb, 2015
 16. F. Đoković, J. Boljanović, D. Ugrinović, Uticaj pravednog vrednovanja rada na motivaciju nastavnika u srednjim školama u Srbiji, Liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik, pp. 147 – .154, Dec, 2015
 17. F. Đoković, Uloga visokog obrazovanja u povećanju konkurentnosti hotelske industrije u Srbiji, Međunarodni naučno stručni simpozijum Hotelska kuća, Nov, 2015
 18. F. Đoković, J. Boljanović, Dž. Kulović, Business Decision Making in Contemporary Organisations, Zbornik radova Finansijsko izveštavanje u funkciji korporativnog upravljanja, pp. 56 – 59, Dec, 2014
 19. Dž. Kulović, F. Đoković, Veza između nagrađivanja članova nadzornih odbora i uprava kao  interni mehanizam korporativnog upravljanja, Kriza i inovacije kroz prizmu preduzetništva, pp. 60 – 68, Jan, 201443.  F. Đoković, Dž. Kulović, Kapaciteti ljudskih resursa u hotelijerstvu – uloga, značaj i primena, Jahorinski poslovni dani, Jan, 2014
 20. I. Damnjanović, F. Đoković, Management of national parks as a factor of tourism competitiveness, Ekološka istina, Jun, 2013
 21. F. Đoković, Dž. Kulović, Informacioni sistemi za podršku odlučivanju u hotelijerstvu, Internet u edukacionom i poslovnom okruženju, pp. 149 – 154, Jun, 2013
 22. F. Đoković, Poslovno odlučivanje o investicionim aktivnostima u hotelijerstvu, Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Ekonomski fakultet u Subotici, Apr, 2013
 23. F. Đoković, I. Damnjanović, Reinženjering kao koncepcija strategijskog menadžmenta u funkciji povećanja konkurentnosti – poseban osvrt na hotelijerstvo, Upravljanje kvalitetom, pp. 717 – 722, Mar, 2013
 24. F. Đoković, Povećanje konkurentnosti hotelskih preduzeća – primena balansiranih merila performansi kao koncepta strategijskog menadžmenta, Jahorinski poslovni dani preduzetništva, gastronomije i turizma 2013, Feb, 2013
 25. Dž. Kulović, F. Đoković, Model strukturiranja naknada menadžmentu: slučaj hotelskih preduzeća Federacije BiH, Ekonomska politika i poslovanje malih i srednjih preduzeća, pp. 247 – 256, Nov, 2013
 26. Dž. Kulović, L. Dacić, F. Đoković, Multiplikovani izvori ocjenjivanja kompetencija menadžera kao radna platforma razvoja kvalitetnih softverskih aplikacija, Preduzetništvo kao šansa, pp. 109 – 119, Nov, 2013
 27. F. Đoković, Inovacije u funkciji sticanja konkurentske prednosti u hotelijerstvu, Regionalna turistička konferencija „Savremene tendencije u razvoju turizma- inovacije i turizam“, pp. 47 – 58, Oct, 2013
 28. F. Đoković, Ruralni turizam na području valjevskog kraja, Saradnja u razvoju turizma – održivi razvoj kao uslov konkurentnosti u turizmu, Jun, 2010
 29. F. Đoković, Značaj etike u zaštiti životne sredine – osvrt na ekonomiku, Ekološka istina, pp. 383 – 387, Jun, 2008
 30. F. Đoković, Značaj menadžmenta znanja u savremenom turizmu, Savetovanje: Nove tendencije u menadžmentu, Univerzitet Singidunum, 2007.

Baze i naučni portali u okviru kojih se nalaze određeni radovi: Scopus, Orcid, Cobiss. 

 

Ostale reference:

 • Tempus projekat Careers, Development of Career Guidance Aimed at Improving Higher Education in Serbia, Radni paket III – Cooperation with academic staff i Radni paket VI – National Programme and methodology for SCG
 • Učesnik na projektu u okviru programa: Menadžment znanja i razvoj ličnih sposobnosti u srednjim školama u školskoj 2011/2012. i 2012/2013. godini u okviru Projekta: Program stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2011/2012. godinu, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

 

Izbornik
sr_RSSerbian