dr Cvijetin Živanović

Rođen je 1961. u Bosni i Hercegovini, a živi u Beogradu. Školovao se na univerzitetima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Fokus istraživačkog rada je u bezbednosti i kriminalitetu. Objavio je više naučnih i stručnih radova iz oblasti bezbednosnih sistema.

Obrazovanje

 • Doktorske studije

Univerzitet modernih znanosti u Mostaru, Departman sigurnosnih studija, Bezbednost, 2016-2019

 • Master studije

Univerzitet Alfa BK, Ekonomija, Menadžment rizika, 2010-2011

 • Osnovne studije

Univerzitet Alfa BK, Ekonomija, Menadžment rizika, 2005-2010

 

Knjige i užbenici:

 1. Komarčević,  M.,  Pejanović  Lj.  Živanović,  C.,  (2012.): Korporativne  komunikacije,  Visoka  strukovna  škola za preduzetništvo, Beograd, UDC 659.23, ISBN 978-86-86707-48-2, COBISS.SR-ID189368332,
 2. Komarčević  M.,  Pejanović  Lj,  Živanović  C.,  (2012.): Korporativna  bezbednost,  Visoka  strukovna  škola  za preduzetništvo,  Beograd,  ISBN  978-86-86707-49-9,  UDC 005.334:334.72. COBISS.SR-ID 189366028,
 3. Živanović  C.,  Komarčević  M.  (2007.):  Vještine komuniciranja s klijentima, Kontakt  M,  Bijeljina, ISBN 978-99938-683-4-7, COBISS.BH-ID478744,
 4. Živanović  C.,  Komarčević  M.  (2007.):  Reforma  sektora bezbednosti  u  BiH  –  izazovi  i  stranputice,  Kontakt  M, Bijeljina,  UDC  327.56( 497.6) (0.034.4),  351.74/.75(497.6) (0.034.4), ISBN978-99938-683-3-0, COBISS.BH-ID478232
 5. Živanović  C.,  Solaković  I.  (2006.):  Praktikum  iz primijenjene  filozofije  i  opšte  metodologije,  Mladost Bijeljina,  Narodna  i  univerzitetska  biblioteka  Republike Srpske,    Banja  Luka,    UDC  001.8(035),  159.953(035), 159.922(035),   ISBN  99938-92-05-X ,  COBISS.SR-ID  115736

 

Radovi:

 1. Živanović C. (2003.): Politički proizvod – Deo 1, Kreiranje političke  ideje  u  tržišni  program,  Marketing Management College – Novi Sad, Matica Srpska Novi Sad, UDC 32.019.5, COBISS.SR-ID 191450375
 2. Živanović, C., Zekić, V., & Зекић, В. (2018). Značaj faze “odmrzavanje” u procesu organizacionih promena radi prevazilaženja krize u organizaciji. In М. Ž. Anđelković & М. Ж. Анђелковић (Eds.), Zbornik radova (pp. 761–767). Fakultet za poslovne studije i pravo; Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo.
 3. Tanjo E., Živanović C. (2022.): Mikotoksini u žitaricama i proizvodima od žita, Zbornik radova  sa 10. Međunarodnog naučnog skupa „Sigurnost i kvalitet hrane“, TOM 2, (str. 352-365) održanog 13.maja 2022.godine, Evropski univerzitet Brčko Distrikt; UDC  664:631.147, Stručni rad, ISBN 978-99955-99-63-8, COBISS.RS-ID 136109057;
 4. Živanović C., Bojić B., (2021.) Bezbjednosni izazovi upotrebe interneta sa posebnim osvrtom na zaštitu djece i mladih,, Zbornik radova MASTA 2021. „Nauka, društvo i neizvjesnost“, Univerzitet modernih znanosti CKM Mostar, Visoka škola Union u Mostar, Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska,socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka, UDC  004.738.5:343.62-053, COBISS.RS-ID 134878721;
 5. Živanović C., Mrković D., (2021.) Ekološki kriminalitet – izazovi ili posledica moderne države,, Zbornik radova „Sigurost i društvo“, Univerzitet modernih znanosti CKM Mostar, Visoka škola UNION U MOSTARU, Mostar, Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska,socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka, UDC  343.791:[343.85:504.05, COBISS.RS-ID 132005889,
 6. Komarčević M, Živanović C, Arnautović I, (2020.): Metodologija za utvrđivanje kriznih scenarija u elektroenergetskom sistemu prema smernicama EU, 13. znanstveno-stručna konferencija, „Dani kriznog upravljanja“, Velika Gorica, ISSN: 2706-3720, str. 69-77
 7. Živanović  C.,  Dimić  M.  (2019.):  Upravljanje  procesom  reforme  policije  u  Srbiji  u  svetlu  procesa  evropskih integracija, MASTA 2019, Zbornik radova sa naučnog skupa sa  međunarodnim  učešćem  na  temu  Ekonomski,  pravni, sigurnosni,  prometni  i  sportski  aspekti  menadžmenta “MASTA 2019.godine  u  Mostaru ”/Druga  međunarodna konferencija  MASTA  2019.  Mostar,  UDC 351.74/.76:339.923(4-672EU),  ISBN  978-99976-22-52-5, COBISS.RS-ID 8480792; str.105-131
 8. Živanović,  C., Zekić V, Draganić T. (2019.): Implementacija strategije kao generator krize u preduzeću, rad u monografiji, Naučni skup „Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta“, Fakultet za poslovno pravo, Beograd, ISBN 978-86-81400-08-1, (FITI), COBISS.SR-ID 275913228; str.241-261
 9. Zekić V., Živanović C. (2018.): Transformaciono liderstvo u  funkciji  prevazilaženja  kriza  organizacijeZbornik radova, Šesta  Međunarodna  naučna  Konferencija  “Primena  novih  tehnologija  u menadžmentu  i  ekonomiji”  –  ANTIM 2018.,  FPSP,  Beograd,  ISBN  978-86-81088-11-1  (FPSP), COBISS.SR-ID 264966924, str.717-727
 10. Zekić  V., Živanović  C.  (2017.),  Ugrožavanje  bezbednosti  i nastanak  vanrednih  situacija  na sportskim manifestacijama  sa  aspekta  eskalacije  huliganizma, Časopis  NIR, broj  12, Internacionalni univerzitet  Brčko Distrikt,  Brčko  UDC  79:316624,  CIP  Nacionalna univerzitetska biblioteka u Sarajevu, BiH, ISSN 2233-1603; str 76-
 11. Đukić  V.,  Okanović  Đ,  Živanović,  C.  (2015.):  Principles  of environmental  protection  in  the  system  of  sustainable  waste management, 4 th  International Congress Engineering, Ecologia and Materials  in  process  industry,  Faculty  of  technology – Zvornik, ISBN:978-99955-81-17-6, COBISS.RS-ID4808984,  str 86-112
 12. Đukić  V.,  Okanović  Đ,  Živanović,  C.  (2015.):  Uklanjanje otpada od životinja u Republici Srpskoj kao funkcije sigurnosti i zaštite okoliša, Konferencija: 20. Međunarodna eko-konferencija 2016., 9.. Sigurna hrana, Novi Sad, Srbija, Svezak: 20

Ostale reference:

 • CENOPO – Centar za obrazovnu i profesionalnu orijentaciju;
 • Projekat: „Posavina za cjeloživotno učenje“ – projekat koji se implementirao  na području Posavine (BiH) i koji je finansirala Evropska unija.

 

Izbornik
sr_RSSerbian