dr Aleksandra Jovanović Magyar

Dr Aleksandra Jovanović Magyar je psiholog sa više od dvadeset godina kliničke prakse i psihoterapijskog rada sa decom i odraslima. Direktor je „Centra za podsticanje razvoja deteta“ u Novom Sadu. Autor je nekoliko edukativnih programa koji su akreditovani od strane Ministarstva prosvete i Ministarstva zdravlja, a koji su u periodu od 2007. do 2014. implementirani po brojnim predškolskim ustanovama,osnovnim školama i kliničkim centrima širom Srbije. 2006. objavljuje knjigu Zašto to radiš, čiji je izdavač Centar za primenjenu psihologiju, Beograd. Knjiga je prodata u više od 2000 primeraka do sada. Voditelj je kursa Porodična edukacija čije se osnovne postavke uspešno primenjuju u više zemalja sveta, a za koji je ostvarila pravo na sprovođenje u našoj zemlji tokom svog stručnog usavršavanja u SAD.

Obrazovanje

 • Doktorske studije

Univerzitet u Novom Sadu, Filozoski fakultet, Psihološke nauke, 2014.

 • Master studije

Univerzitet u Novom Sadu, Filozoski fakultet, Psihološke nauke, 2009.

 • Osnovne studije

Univerzitet u Novom Sadu, Filozoski fakultet, Psihološke nauke, 1987.

Knjige i udžbenici:

 1. Mitrić – Aćimović, D. (2022). Building better cultures: Key lessons for leaders and HR. Novi Sad: Culture Impact.
 2. Mitrić – Aćimović, D. (2021). Građenje boljih kultura: Ključne lekcije za lidere i HR. Novi Sad: Culture Impact.
 3. Knežević, J., Mitrić-Aćimović, D. (2017). Psihološki aspekt savremene srpske organizacije: trendovi, problemi i rešenja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Radovi:

 1. Jovanović Magyar, A. (2013). Primenjena psihologija Evaluacija interventnog programa
  prevladavanja osećanja kod dece na ranom osnovnoškolskom uzrastu, vol.6(2), str.175-194M24
 2. Jovanović Magyar, A. Odnos između percipiranih vaspitnih stavova majke i socioemocionalne zrelosti deteta,
  58. Stručni skup psihologa, 2010. Zlatibor, Srbija.
 3. Jovanović Magyar, A. Značaj ranog razvoja na odrastanje deteta, III stručni skup vaspitača, 2011. NoviSad,
  Srbija
 4. Jovanović Magyar, A. Povezanost percipirane roditeljske podrške i emocionalne kompetecnije kod
  adolescenata, 60. Stručni skup psihologa, 2012. Beograd, Srbija.
 5. Jovanović Magyar, A. Zastupljenost sindroma sagorevanja u vaspitnoj praksi, IV stručni susreti vaspitača, 2012.
  Novi Sad, Srbija.
 6. Jovanović Magyar, A. Implikacije interventnog programa u prevladavanju osećanja na dečji bihevioralni
  repertoar, II kongres psihoterapeuta, 2012. Beograd, Srbija
 7. Jovanović Magyar, A. Priručnik za zdrav psihički razvoj deteta, Centar za primenjenu psihologiju,
  Beograd, ISBN 978-86-83797-48-6
 8. Jovanović Magyar, A. Ispitivanje stepena sindroma sagorevanja kod vaspitača, I stručno-naučni skup sa
  međunarodnim učešćem, 2012. Šabac, Srbija.

 

Izbornik
sr_RSSerbian