Poslovna izuzetnost i organizacija

Izgradi svoj izuzetni karijerni put u svetu nove ekonomije, menadžmenta i digitalnih tehnologija!

Program osnovnih akademskih studija POSLOVNA IZUZETNOST I ORGANIZACIJA otvara vrata za ulazak u svet savremenog biznisa. Organizovan po ugledu na napredne poslovne prakse i izuzetne fakultete u svetu, program je zasnovan na sledećim principima:

 • Primenjena i inovativna znanja – od prvog dana studiranja, student je uključen u svet bizinisa i poslovanje kredibilnih partnera Fakulteta;
 • Transdisciplinarnost – kreiranje programa od strane studenta na način da se mogu pratiti predavanja iz oblasti psihologije, psihoterapije, bezbednosti, veštačke inteligencije, glume i vizuelnih umetnosti;
 • Fokus na praksu i umrežavanje – u nastavi se od prvog semestra analiziraju studije slučajeva, kompanije iznose svoje poslovne dileme i pružaju studentima priliku da kroz istraživanja i profesionalnu praksu na odgovarajuči način pristupe rešavanju poslovnih izazova;
 • Profesionalna praksa – u toku studija se realizuje najmanje 5 profesionalnih plaćenih praksi, poseti najmanje 10 stručnih konferencija u regionu i radi na projektima koje su rezultat partnerstva kompanija i Fakulteta;
 • Izuzetna literatura – u procesu nastave se koriste kapitalna dela iz ekonomije, menadžmenta, marketinga i psihologije. Na to se nadovezuju stručni i naučni radovi, izveštaji eminentnih svetskih institucija, organizacija i konsultanskih kompanija.
 • Izuzetni nastavnici – profesori, asistenti i saradnici u nastavi pored naučnih referenci su dokazani stručnjaci u praksi koji prate razvoj svakog studenta i utiču na njihove poslovne karijere.

Osnovne akademske studije studijskog programa POSLOVNA IZUZETNOST I ORGANIZACIJA, u trajanju od četiri godine (240 ESPB), karakteriše savremeni pristup izuzetnog visokog obrazovanja, koji je koncipiran prema najboljim praksama iz oblasti menadžmenta i ekonomije.

Studijske opcije na programu osnovnih akademskih studija POSLOVNA IZUZETNOST I ORGANIZACIJA su:

 • Poslovna izuzetnost;
 • Upravljanje ljudskim potencijalima;
 • Event menadžment.

Sve zajedno, naši studenti stiču izuzetnu prednost koja im omogućava brzo zaposlenje po završetku studija, osnivanje sopstvenih preduzeća, STARTUP kompanija i nevladinih organizacija, kao i nastavak studija na vodećim fakultetima u inostranstvu.

Nastavnici na studijskom programu:

 1. prof. dr Jelena Đorđević Boljanović;
 2. prof. dr Filip Đoković;
 3. prof. dr Ivana Jošanov Vrgović,
 4. prof. dr Jelena Farkić;
 5. dr Svetlana Zdravković;
 6. dr Zoran Ristić;
 7. prof. dr Ivana Božić Miljković;
 8. dr Mehmed Murić;
 9. dr Dragana Mitrić Aćimović;
 10. dr Ranko Markuš;
 11. dr Aleksandra Jovanović Magyar;
 12. dr Slavica Popović;
 13. dr Duško Petrović;
 14. dr Ivan Arnautović;
 15. dr Vladimir Marinković;
 16. dr Dijana Savić Božić;
 17. Ivan Kosogor, master;
 18. Ana Mirković, master;
 19. Strahinja Dobrivojević, master;
 20. Tijana Spasić Jakovljević, master;
 21. Nemanja Dimić, master;
 22. Nikola Marković, master;
 23. Nataša Mićević, master;
 24. Mirjana Mirković, master;
 25. Milica Čučković, master;
 26. Miloš Mojsilović, master;
 27. Tatjana Đukić, master.

Zvanje koje se stiče nakon završetka studijskog programa POSLOVNA IZUZETNOST I ORGANIZACIJA je DIPLOMIRANI MENADŽER.

Prijavi se

Prijavi se i studiraj na VOS EDUKA

Poslovna izuzetnost
45kompanija, STARTUP kompanija i drugih organizacija je uključeno u realizaciju studijskog programa
 • Poslovno odlučivanje
 • Biznis simulacije
 • Psihologija i biznis
 • Kanvas modeli
 • Intelektualni kapital i konkurentnost preduzeća
 • Neuroekonomija
 • Ekonomija iskustva
 • Razvoj karijere
 • Merenje performansi organizacija
 • Projektno razmišljanje i planiranje

U kom području želiš da se usavršiš? Odaberi studijsku grupu po tvojoj meri!

Studenti u okviru studijskog programa POSLOVNA IZUZETNOST I ORGANIZACIJA mogu na osnovu izbornih predmeta svoje obrazovanje usmeriti na POSLOVNU IZUZETNOST, UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I EVENT MENADŽMENT.

Svi predmeti

 • I godina
 • II godina
 • III godina
 • IV godina
Izbornik
sr_RSSerbian