Nastavno osoblje

dr Ivana Jošanov Vrgović
Koordinator za međunarodnu saradnju
dr Duško Petrović
Profesor strukovnih studija
dr Vladimir Marinković
Profesor strukovnih studija
dr Ivan Arnautović
Profesor strukovnih studija
dr Miodrag Komarčević
Profesor strukovnih studija
dr Zoran Ristić
Profesor strukovnih studija
dr Predrag Ristić
Profesor strukovnih studija
dr Dragiša Jurišić
Profesor strukovnih studija
dr Goran Filipić
Profesor strukovnih studija
dr Cvijetin Živanović
Profesor strukovnih studija
dr Stevan Dakić
Profesor strukovnih studija
dr Dijana Savić Božić
Profesor strukovnih studija
Miloš Mojsilović, master
Predavač
dr Goran Krstajić
Profesor strukovnih studija
Mirjana Mirković, master
Nastavnik veština
Antonije Radić, master
Predavač
Nemanja Dimić, master
Predavač
dr Ranko Markuš
Profesor strukovnih studija
dr Mehmed Murić
Profesor strukovnih studija
Vladimir Vujčić, master
Aleksandra Simić, master
Jana Mitrović, master
Nastavnik veština
Filip Gračanin, master
Predavač
Izbornik