Akreditacija Visoke škole organizacionih studija EDUKA

Visoka škola organizacionih studija „Eduka“ je pravni naslednik Visoke strukovne škole za preduzetništvo.

Akreditacija Visoke škole organizacionih studija „EDUKA“ studijskih programa i ustanove potrebni su ukoliko želite da nastavite studije na drugoj instituciji u zemlji ili inostranstvu i da prenesete stečene bodove u našoj školi.

Svi studijski programi Visoke škole organizacionih studija „EDUKA“ akreditovani su od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Dozvola za rad dobijena je od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Akreditacija je potrebna ukoliko nastavljate studije na drugoj instituciji u zemlji ili inostranstvu i da prenesete stečene bodove.

Zakon o visokom obrazovanju Republike Srbije

Akti – Statut, dozvola za rad, pravilnici i poslovnici

Akreditacija 2017

Izbornik