Izuzetno nastavno osoblje

dr Filip Đoković
V. D. Dekan

Oblasti: Hotelijerstvo i gastronomija, Menadžment

dr Jelena Đorđević Boljanović
V. D. Prodekan

Oblasti: Ljudski potencijali, Menadžment

dr Ivana Jošanov Vrgović
Koordinator za međunarodnu saradnju

Oblasti: Ljudski potencijali, Psihologija

dr Vladimir Marinković

Oblast: Menadžment

dr Duško Petrović

Oblasti: Ljudski potencijali, Menadžment

dr Ivan Arnautović

Oblasti: Ekonomija, Menadžment

dr Jelena Farkić

Oblasti: Turizam, Hotelijerstvo

dr Cvijetin Živanović

Oblasti: Bezbednost, Menadžment

dr Miodrag Komarčević

Oblast: Bezbednost

dr Dragiša Jurišić

Oblast: Bezbednost

dr Goran Filipić

Oblast: Pravo

dr Stevan Dakić

Oblasti: Bezbednost, Menadžment

dr Zoran Ristić

Oblasti: Ekonomija, Turizam

dr Ranko Markuš

Oblasti: Ekonomija, Menadžment

dr Goran Krstajić

Oblast: Bezbednost

dr Dragana Mitrić Aćimović

Oblasti: Psihologija i ljudski potencijali

dr Aleksandra Jovanović Mađar

Oblasti: Psihologija i ljudski potencijali

dr Đerđi Erdeš Kavečan

Oblast: Psihologija

Marina Maljurić
Saradnik

Oblast: Turizam

Tomaš Jauković

Saradnik

Oblasti: Menadžment i finansije

dr Tanja Petrović

Oblasti: Psihologija i ljudski potencijali

dr Jelena Sokić

Oblasti: Psihologija i ljudski potencijali

dr Svetlana Zdravković

Oblast: Psihologija

dr Nenad Mihajlov

Oblasti: Menadžent i ljudski potencijali

dr Marko Jović

Oblast: Humana genetika

dr Slavica Popović

Oblasti: Marketing i menadžment

dr Srđan Milošević

Oblast: Hotelijerstvo i menadžment

dr Kliment Naumov
Gostujući profesor

Oblasti: Gastronomija, Hotelijerstvo

dr Angela Paskuale
Gostujući profesor

Oblast: Gastronomija

dr Milivoje Cosić

Oblast: Gastronomija

dr Predrag Ristić

Oblasti: Marketing, Menadžment

spec. Veljko Samardžić
Predavač

Oblasti: Ekonomija, Menadžment

Ivan Kosogor, master
Nastavnik veština

Oblasti: Psihologija, Menadžment

Milica Čučković, master
Nastavnik veština

Oblasti: Ekonomija, Menadžment

Mirjana Mirković, master
Nastavnik veština

Oblasti: Ekonomija, Menadžment

Miloš Mojsilović, master
Predavač van radnog odnosa

Oblast: Statistika u društvenim naukama

Tijana Spasić Jakovljević, master
Nastavnik jezika

Oblast: Lingvistika

Momčilo Conić, master
Nastavnik veština

Oblast: Gastronomija

Miloš Pešić
Saradnik van radnog odnosa

Oblast: Hotelijerstvo

Nemanja Dimić, master
Predavač van radnog odnosa

Oblasti: Hotelijerstvo, Upravljanje događajima

Jana Mitrović, master

Oblast: Marketing

dr Ksenija Lubarda

Oblast: Hotelijerstvo

Ana Mirković, master
Predavač van radnog odnosa

Oblasti: Psihologija, Ljudski potencijali

Dragorad Milovanović, magistar
Predavač

Oblast: Informacione tehnologije

Antonije Radić, master
Predavač van radnog odnosa

Oblast: Menadžment

Nataša Mićević, master
Predavač van radnog odnosa

Oblasti: Hotelijerstvo, Gastronomija

Strahinja Dobrivojević, master
Nastavnik jezika

Oblast: Lingvistika

Vladimir Vujčić, master
Predavač van radnog odnosa

Oblast: Hotelijerstvo

Nikola Marković, master
Predavač van radnog odnosa

Oblast: Hotelijerstvo, Gastronomija

Jelena Parezanović, master
Predavač van radnog odnosa

Oblast: Marketing

Filip Gračanin, master
Predavač van radnog odnosa

Oblasti: Hotelijerstvo, Gastronomija

mr Radmila Marković
Predavač

Oblast: Menadžment

Tatjana Đukić, master
Predavač van radnog odnosa

Oblasti: Psihologija, Ljudski potencijali

Milica Božić, master
Predavač van radnog odnosa

Oblast: Hotelijerstvo

Goran Vulović
Predavač van radnog odnosa

Oblast: Gastronomija

Izbornik
sr_RSSerbian