Izuzetno nastavno osoblje

Filip Đoković
Dekan

Redovni profesor

Jelena Đorđević Boljanović
Predsednik fakulteta

Redovni profesor

Dušanka Đurović
Psihologija

Redovni profesor

Tamara Gajić
Turizam

Viši naučni saradnik

Ivana Jošanov Vrgović
Psihologija

Vanredni profesor

Ivan Arnautović
Ekonomija

Vanredni profesor

Srđan Milošević
Turizam

Vanredni profesor

Mikloš Biro
Psihologija

Redovni profesor u penziji

Jelena Farkić
Turizam

Vanredni profesor

Đerđi Erdeš Kavečan
Psihologija

Vanredni profesor

Miodrag Komarčević
Bezbednost

Vanredni profesor

Nenad Mihajlov
Menadžment

Docent

Dijana Savić Božić
Pravo

Vanredni profesor

Zoran Ristić
Ekonomija

Docent

Cvijetin Živanović
Bezbednost

Docent

Goran Krstajić
Bezbednost

Docent

Vladimir Marinković
Ekonomija

Docent

Duško Petrović
Menadžment

Docent

Dragana Mitrić Aćimović
Psihologija

Docent

Svetlana Zdravković
Psihologija

Docent

Tanja Petrović
Psihologija

Docent

Slavica Popović
Marketing

Docent

Jelena Sokić
Psihologija

Docent

Kliment Naumov
Turizam

Docent

Angela Paskuale
Turizam

Redovni profesor

Dejan Mitrašinović
Medicina

Docent

Predrag Ristić
Marketing

Docent

Milivoje Cosić
Turizam

Vanredni profesor

Dragiša Jurišić
Bezbednost

Docent

Goran Filipić
Pravo

Docent

Marija Popović
Menadžment

Asistent

Veljko Samardžić
Bezbednost

Predavač

Ivan Kosogor
Menadžment

Asistent

Stevan Dakić
Bezbednost

Profesor strukovnih studija

Ranko Markuš
Ekonomija

Docent

Marina Maljurić
Saradnik

Oblast: Turizam

Tijana Spasić Jakovljević, master
Nastavnik jezika

Oblast: Lingvistika

Mirjana Mirković

Nastavnik veština

Miloš Mojsilović, master
Predavač van radnog odnosa

Oblast: Statistika u društvenim naukama

Tomaš Jauković

Saradnik

Oblasti: Menadžment i finansije

Momčilo Conić, master
Nastavnik veština

Oblast: Gastronomija

Miloš Pešić
Saradnik van radnog odnosa

Oblast: Hotelijerstvo

Nemanja Dimić, master
Predavač van radnog odnosa

Oblasti: Hotelijerstvo, Upravljanje događajima

Jana Mitrović, master

Oblast: Marketing

dr Ksenija Lubarda

Oblast: Hotelijerstvo

Ana Mirković, master
Predavač van radnog odnosa

Oblasti: Psihologija, Ljudski potencijali

Dragorad Milovanović, magistar
Predavač

Oblast: Informacione tehnologije

Antonije Radić, master
Predavač van radnog odnosa

Oblast: Menadžment

Nataša Mićević, master
Predavač van radnog odnosa

Oblasti: Hotelijerstvo, Gastronomija

Strahinja Dobrivojević, master
Nastavnik jezika

Oblast: Lingvistika

Vladimir Vujčić, master
Predavač van radnog odnosa

Oblast: Hotelijerstvo

Nikola Marković, master
Predavač van radnog odnosa

Oblast: Hotelijerstvo, Gastronomija

Jelena Parezanović, master
Predavač van radnog odnosa

Oblast: Marketing

Filip Gračanin, master
Predavač van radnog odnosa

Oblasti: Hotelijerstvo, Gastronomija

dr Amela Lukač Zoranić
Predavač

Oblast: Lingvistika

Tatjana Đukić, master
Predavač van radnog odnosa

Oblasti: Psihologija, Ljudski potencijali

Milica Božić, master
Predavač van radnog odnosa

Oblast: Hotelijerstvo

mr Adnan Hasanović
Predavač

Oblast: Lingvistika

sr_RSSerbian