Akreditacija i opšti akti

Visoka škola organizacionih studija „Eduka“ je pravni naslednik Visoke strukovne škole za preduzetništvo.

Svi studijski programi Visoke škole organizacionih studija „EDUKA“ akreditovani su od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Dozvola za rad dobijena je od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Akreditacija je potrebna ukoliko nastavljate studije na drugoj instituciji u zemlji ili inostranstvu i da prenesete stečene bodove.

Zakon o visokom obrazovanju Republike Srbije

Akti – Statut, dozvola za rad, pravilnici i poslovnici

Izbornik
sr_RSSerbian