Akreditacija i opšti akti

Fakultet organizacionih studija „Eduka“ u Beogradu je sastavni deo Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Svi studijski programi Fakulteta organizacionih studija „EDUKA“ akreditovani su od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Dozvola za rad dobijena je od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Akreditacija je potrebna ukoliko nastavljate studije na drugoj instituciji u zemlji ili inostranstvu i da prenesete stečene bodove.

Zakon o visokom obrazovanju Republike Srbije

Akti – Statut, dozvola za rad, pravilnici i poslovnici

Izbornik
sr_RSSerbian