Opšta akta i akreditacija

Fakultet organizacionih studija „Eduka“ je deo najvećeg nedržavnog Univerziteta Privredna Akademija u Novom Sadu.

Svi programi Fakulteta organizacionih studija „Eduka“ su akreditovani od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Akreditacija je potrebna ukoliko nastavljate studije na drugoj instituciji u zemlji ili inostranstvu i da prenesete stečene bodove.

Zakon o visokom obrazovanju Republike Srbije

Akti – Statut, dozvola za rad, pravilnici i poslovnici

sr_RSSerbian