Mini MBA program

Mini MBA program je koncipiran tako da se kroz priznatu svetsku literaturu i analizu realnih biznis situacija savladaju i unaprede najtraženije poslovne veštine.

Na Mini MBA programu učíte od uspešnih poslovnih lidera iz korporativnog i preduzetničkog sveta, visokoobrazovanih influensera iz oblasti marketinga i profesora koji imaju bogato konsultantsko iskustvo.

Nastava se realizuje u malim grupama i interaktivnog je karaktera. Svaki polaznik je u centru učenja i razvoja ličnosti. Ishodi Mini MBA programa se vezuju za očekivane profesionalne rezultate polaznika. Uvažavajući radnu angažovanost, nastave se odvija u kasnim popodnevnim časovima i tokom vikenda. Polaganjem određenih predmeta, polazniku se pruža mogućnost da stekne sertifikate iz oblasti marketinga, ljudskih resursa i menadžmenta.

Prednosti pohađanja Mini MBA programa su:
1. Umrežavanje – učenje i razvoj uz visoko kredibilne predavače i polaznike, čime unapređujete svoje poslovno okruženje;
2. Globalna praksa prilagođena prilikama u regionu;
3. Završavanjem Mini MBA programa se mogu steći određeni ESPB (evropski sistem prenosa bodova), čime se stiču značajne pogodnosti pohađanja studijskih programa Visoke škole organizacionih studija „Eduka“.

Ključne teme koje se izučavaju su:
– merenje poslovnih performansi
– kreiranje i povećanje intelektualnog kapitala organizacije
– finansijski menadžment
– projektno planiranje
– kreativno razmišljanje u poslovnom odlučivanju
– emocionalna inteligencija i upravljanje
– razvijanje ljudskih potrencijala
– uspostavljanje balansa poslovnog i privatnog života.

Trajanje programa je 3 meseca (tri vikenda u mesecu, petak i subota). Početak programa je planiran za mart 2024. godine. Informacije o programu možete dobiti na info@vos.edu.rs

Izbornik
sr_RSSerbian