Menadžment u real estate-u

Izražena složenost izazova sa kojima se susreću ekonomisti, arhitekte, građevinari, pravnici, posrednici na tržištu nekretnina, proceenitelji, sudski veeštaci i predstavnici drugih profesija uključenih u donošenje odluka na tržištu nekretnina, stvorili su potrebu za obrazovanjem na kojem bi se pružila utemeljena znanja i stručne veštine istraživanja i analize tržišta nekretnina, budžetiranja kapitala, pravnih aspekata upravljanja imovinom i projektima i poznavanja institucionalne strukture i uloge finansijskog sektora.

U cilju zadovoljenja navedenih zahteva, ovaj novo studijsko područje specijalističkih studija menadžmenta nekretnina će povezati savremena znanja i praktična iskustva profesionalaca na domaćem i međunarodnom tržištu nekretnina. Predavanja će obuhvatati najnovija saznanja iz određenih područja u kombinaciji sa praktičnim iskustvima posrednika, konsultanata, investitora i javnih službenika.

Kome je studijsko područje MENADŽMENT NEKRETNINA namenjen?

Program je namijenjen svim pojedincima koje rade ili žele da rade u sektoru poslovanja sa nekretninama, kao i u sektoru građevinarstva na području poslova ekonomske prirode. Znanja koja se stiču će posebno koristiti onima koji akitvno učestvuju u pripremi ekonomskih analiza koje su potrebne za donošenje poslovnih odluka u poslovanjima vezanim za nekretnine.

Otežani uslovi poslovanja i turbulentno okruženje pred donosioce odluka na tržištu stavljaju izazove koje više nije lako savladati bez sveobuhvatnog teoretskog okvira za analizu sve kompleksnijih procesa na tržištu. Specifičnost razvoja tržišta nekretnina tokom tranzicije rezultirala je jazom specijalističkih znanja iz sfere ekonomike tržišta nekretnina i u tom kontekstu specijalističke studije omogućile bi bolju povezanost takvih znanja sa tržišnim akterima.

Prijavi se

Prijavi se i studiraj na VOS EDUKA

Svi predmeti

  • I godina
Izbornik
sr_RSSerbian