Menadžment prodaje

Osnovne strukovne studije studijskog programa MENADŽMENT PRODAJE, u trajanju od tri godine (180 ESPB), karakteriše savremeni pristup izuzetnog visokog obrazovanja, koji je koncipiran prema najboljim poslovnim školama u Evropi i svetu.

Kroz teoriju i analizu poslovnih slučajeva, studenti stiču primenljivo znanje. Znanja koja se usvajaju na Visokoj školi EDUKA imaju transdisciplinarni karakter, što studentima omogućava da brzo, kvalitetno i pravovremeno reaguju na promene, čak i da ih izazivaju.

Kroz trogodišnji program MENADŽMENTA PRODAJE, studenti savlađuju predmete iz oblasti ekonomije, psihologije, ljudskih resursa, menadžmenta, finansija, računovodstva, informacionih tehnologija, marketinga, elektronske trgovine  i poslovnog prava.

Usavršavanje je omogućeno kroz studijske grupe:

Personalizacija je ključ tvog obrazovanja!

Zvanje koje se stiče nakon završetka studijskog programa MENADŽMENT PRODAJE je STRUKOVNI MENADŽER.

Prijavi se

Prijavi se i studiraj na VOS EDUKA

Upravljanje prodajnim organizacijama
38kompanija je uključeno u realizaciju programa
  • Upravljanje ključnim kupcima
  • Komercijalno pregovaranje
  • Međunarodno poslovanje
  • Trgovinski menadžment
  • Međunarodna ekonomija

U kom području želiš da se usavršiš? Odaberi studijsku grupu po tvojoj meri!

Studenti u okviru studijskog programa MENADŽMENT PRODAJE mogu na osnovu izbornih predmeta svoje obrazovanje usmeriti na dve studijske grupe: UPRAVLJANJE PRODAJNIM ORGANIZACIJAMA i ELEKTRONSKA TRGOVINA I E-BIZNIS.

Izbornik