ESG standardi – novo poglavlje u društveno odgovornom poslovanju

Usvajanje ESG standarda za društveno odgovorno poslovanje postaje imperativ za savremeno poslovanje preduzeća.

ESG izveštavanje predstavlja proces kreiranja i objavljivanja izveštaja od strane preduzeća o uticaju koje preduzeće ima na životnu sredinu (Environmental), okruženje u kome posluje (Social), kao i o načinu upravljanja (Governance).

ESG izveštavanje obuhvata kvalitativna izveštavanja koja pokriva ova tri elementa, ali i kvantitativna izveštavanja, kao i poređenje osvarenih performansi kompanije sa prethodno definisanim ESG rizicima, prilikama i strategijama.

Kreiranje ESG izveštaja često može biti izazovno, obzirom da kompanije prethodno moraju utvrditi na koji način, koje ESG informacije i koje indikatore će meriti i komunicirati.

Partner programa je Privredna komora Srbije i Centar za digitalnu transformaciju.

Ukoliko želite da naučite kako se identifikuju kriterijumi, kreiraju izveštaji i strategije održivosti prema ESG okviru, studirajte Poslovnu izuzetnost i održivi razvoj u okviru programa Menadžment i biznis.

sr_RSSerbian