Zašto EDUKA?

52

Predavača

10:1

Odnos predavača i studenata

20

Prosečna veličina grupe studenata

72%

Predavača koji su doktori nauka

35%

Predavača su stekli određeni nivo obrazovanja u inostranstvu

30+

Partnerskih institucija iz oblasti obrazovanja

98%

Zapošljavanje studenata u fazi njihovog diplomiranja

100%

Primenljivo znanje

Menu
en_USEnglish