Dokumentacija

Dokumentacija potrebna za upis:

  • Original ili overena fotokopija o položenom završnom-maturskom ispitu;
  • Original ili overena fotokopija diplome o završenim osnovnim strukovnim ili akademskim studijama;
  • Očitana lična karta;
  • Dve fotografije formata 3,5×4,5cm;
  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Dokaz o izvršenoj uplati prve rate školarine;
  • Biografija;
  • Kopija pasoša (za strane državljane).

Prijavi se

Prijavi se i studiraj na VOS EDUKA

Menu
en_USEnglish