Psihologija

Postani deo nove generacije izuzetnih psihologa koji u potpunosti razumeju i unapređuju savremenog čoveka i društvo!

Psihologija proučava različite psihičke procese, od svesnih do nesvesnih, uključučjući saznajne i psihičke procese zasnovane na motivaciji, koji snažno utiču na ponašanje pojedinaca i grupa.

Osnovne akademske studije studijskog programa PSIHOLOGIJA, u trajanju od četiri godine (240 ESPB), karakteriše savremeni pristup izuzetnog visokog obrazovanja, koji je koncipiran prema najboljim praksama iz oblasti psihologije i ljudskih potencijala.

Studijske opcije na programu osnovnih akademskih studija PSIHOLOGIJA su:

 • Poslovna (primenjena) psihologija;
 • Forenzička psihologija;
 • Psihoterapija.

Da li Vas interesuje rad na sopstvenoj ličnosti i drugima? Studirajući psihologiju, naučite da slušate i razumete svet oko sebe. Pored obavezne stručne prakse, učestvovaćete u najnovijim naučnim istraživanjima iz oblasti poslovne i forenzičke psihologije, psihoterapije i upravljanja ljudskim potencijalima. Nastava je isključivo interaktivna i vođena je istaknutim stručnjacima koji imaju priznate naučne i rezultate u praksi. Po završetku studijskog programa stičete zvanje Diplomirani psiholog.

Kroz teoriju i analizu istraživanja i poslovnih slučajeva, studenti stiču primenljivo znanje. Znanja koja se usvajaju u obrazovnom sistemu EDUKA imaju transdisciplinarni karakter, što studentima omogućava da brzo, kvalitetno i pravovremeno reaguju na promene, čak i da ih izazivaju.

Izuzetni nastavnici studijskog programa PSIHOLOGIJA su:

 1. prof. dr Mikloš Biro;
 2. prof. dr Dušanka Đurović;
 3. prof. dr Jelena Đorđević Boljanović;
 4. prof. dr Filip Đoković;
 5. dr Tanja Bošković;
 6. dr Jelena Sokić;
 7. dr Svetlana Zdravković;
 8. dr Ivana Jošanov Vrgović;
 9. dr Đerđi Erdeš Kavečan;
 10. dr Dragana Mitrić Aćimović;
 11. dr Nenad Mihajlov;
 12. dr Marko Jović;
 13. Ivan Kosogor, master;
 14. Ana Mirković, master;
 15. Milica Čučković, master;
 16. Tatjana Đukić;
 17. Miloš Mojsilović, master;
 18. Jelena Parezanović, master.

Da li možete studirati i raditi? Uz pomoć savremenih informacionih tehnologija, svi studenti koji su zaposleni i ne mogu da prisustvuju nastavi, imaju mogućnost da redovno prate i pohađaju predavanja kroz korišćenje multimedijalnih nastavnih sadržaja, redovne konsultacije sa profesorima i predavačima putem imejla i TEAMS platforme, literaturu u elektronskom obliku, online prijavu ispita i repetitorijume za praktičnu nastavu. Zaposleni studenti nastavu prate putem stranica predmeta, dok ispite i kolokvijume polažu kao i redovni studenti, a poene za prisustvo mogu nadoknaditi kroz dodatne radove.

Program je akreditovan od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Školarina za 2024-25 godinu iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti. Školarina se može platiti u 12 mesečnih rata. Digitalni nastavni materijali su uključeni u školarinu.

Zvanje koje se stiče nakon završetka studijskog programa PSIHOLOGIJA je DIPLOMIRANI PSIHOLOG.

Prijavi se

Prijavi se i studiraj na VOS EDUKA

Poslovna psihologija
73kompanije za obavljanje profesionalnih praksi u kojima se nalazi sektor ljudskih potencijala
 • Primenjena psihologija u biznisu
 • Sistemski i korporativni koučing
 • Kreativnost i psihologija
 • Poslovna inteligencija i odlučivanje
 • Psihologija komunikacije
 • Emocionalna inteligencija
 • Liderstvo i motivacija
 • Upravljanje karijerom

U kom području želiš da se usavršiš? Odaberi studijsku grupu po tvojoj meri!

Studenti u okviru studijskog programa PSIHOLOGIJA mogu na osnovu koncentracije predmeta odabrati studijske opcije:

 • POSLOVNA PSIHOLOGIJA;
 • FORENZIČKA PSIHOLOGIJA;
 • PSIHOTERAPIJA.

Svi predmeti

 • I godina
 • II godina
 • III godina
 • IV godina
Menu
en_USEnglish