Stručno usavršavanje u javnoj upravi

Nacionalna akademija za javnu upravu Republike Srbije je akreditovala Visoku školu organizacionih studija „Eduka“ za realizaciju programa stručnog usavršavanja u sledećim oblastima:

  • bezbednost,
  • evropske integracije i međunarodna saradnja,
  • zaštita životne sredine,
  • poljoprivreda i ruralni razvoj,
  • upravljanje ljudskim resursima,
  • veštine rukovođenja i lični razvoj,
  • finansijsko-materijalno poslovanje,
  • komunikacija i odnosi sa javnošću,
  • javne politike.
Menu
en_USEnglish