Upravljanje ljudskim potencijalima

Završetkom studija studenti stiču neophodne kompetencije koje su potrebne za rad u sektorima za ljudske resurse i generalno menadžerima koji donose složene poslovne odluke i funkcionišu u zahtevnim timovima i organizacijama.

U okviru kompetencija upravljanja ljudskim potencijalima, studenti stiču specifična znanja u segmentima:

  • oblikovanja i planiranja radnih mesta,

  • zadržavanja i motivisanja zaposlenih,

  • separacije, racionalizacije i penzionisanja zaposlenih,

  • marketinga,

  • mentorskog rada,

  • prevencije negativnih uticaja stresa i izgaranja na poslu,

  • pospešivanja poželjnog radnog ambijenta za rad, rast i razvoj svih zaposlenih,

  • emocionalne inteligencije i poslovnog odlučivanja.

Prijavi se

Prijavi se i studiraj na VOS EDUKA

Svi predmeti

  • I godina
Menu
en_USEnglish