Menadžment

Savremeno tržište rada u vreme turbulentnih promena u društvu i privredi, pokazuje jasnu potrebu za visokoobrazovanim preduzetnicima i preduzetnički orijentisanim menadžerima.

Studijski program preduzetnički MENADŽMENT je koncipiran tako da podstiče način razmišljanja zasnovan na inovacijama i promenama, u kombinaciji sa primenljivim znanjima i veštinama koji su potrebni za vođenje poslovnih procesa operativnim, izvršnim i strategijskim nivoima.

Specijalističke strukovne studije preduzetnički MENADŽMENT traju jednu godinu (2 semestra) i pripada im 60 ESPB.

Usavršavanje je moguće kroz sledeće studijske grupe:

Zvanje koje se stiče nakon završetka programa specijalističkih studija preduzetnički MENADŽMENT je SPECIJALISTA STRUKOVNI MENADŽER.

Prijavi se

Prijavi se i studiraj na VOS EDUKA

Menu
en_USEnglish