Menadžment i biznis

Osnovne strukovne studije studijskog programa MENADŽMENT I BIZNIS, u trajanju od tri godine (180 ESPB), karakteriše savremeni pristup izuzetnog visokog obrazovanja, koji je koncipiran prema najboljim poslovnim školama u Evropi i svetu.

U okviru studijskog programa MENADŽMENT I BIZNIS, izučavaju se ključni termini, teorijski okviri, koncepti, pozitivne prakse koje podupiru upravljanje u širokom spektru poslovanja. Razvijaju se analitičke veštine, stiču se znanja u osnovnim i specijalističkim područjima menadžmenta i biznisa.

Usavršavanje je moguće kroz sledeće studijske grupe:

Personalizacija je ključ tvog obrazovanja!

Zvanje koje se stiče nakon završetka studijskog programa MENADŽMENT I BIZNIS je STRUKOVNI MENADŽER.

Prijavi se

Prijavi se i studiraj na VOS EDUKA

Odaberi jednu od grupe predmeta menadžmenta i biznisa – u kom području želiš da se usavršIš?

Studenti u okviru studijskog programa MENADŽMENT I BIZNIS mogu na osnovu izbornih predmeta svoje obrazovanje usmeriti na tri područja:

LJUDSKI RESURSI I BIZNIS
HOTELIJERSKI BIZNIS I MENADŽMENT DOGAĐAJA
MENADŽMENT I ORGANIZACIJA

Ljudski resursi i biznis
35kompanija je uključeno u realizaciju programa
 • Poslovna psihologija
 • Poslovna komunikacija
 • Korporativna kultura
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Korporativni i sistemski koučing
 • Poslovna inteligencija i odlučivanje
 • Biznis etika
 • Kultura poslovnog ponašanja
Menadžment i organizacija
23kompanija uključeno u realizaciju programa
 • Menadžment
 • Finansijsko-računovodstveno poslovanje
 • Finansijski menadžment
 • Upravljanje porodičnim biznisom
 • Poslovna inteligencija i odlučivanje
 • Upravljanje kvalitetom
 • Strategijski menadžment
 • Upravljanje projektima
 • Upravljanje promenama
 • Analiza tržišta
Menu
en_USEnglish