Ljudski potencijali i biznis

U oblasti ljudskih potencijala, a posebno razmatrajući globalne promene izazvane pandemijom COVID-19, javila se potreba za holističkim pristupom u savremenom biznisu. To znači da se drugačije razume poslovni svet i posmatra ponašanje zaposlenih. Stoga, za buduće menadžere i vlasnike biznisa, neophodna su proširena znanja i nove veštine koje su zasnovane na poslovnoj psihologiji, ekonomiji, marketingu, informacionim tehnologijama. Danas je izazov privući kvalitetnog kandidata, zaposliti ga i zadržati.

U okviru ovog područja naučićeš kako da kreiraš pravi tim ljudi koji će pružiti odlične rezultate, kako da rešavaš konflikte u organizaciji, stvoriš odličan ambijent u kome će zaposleni uživati u obavljanju posla i motivišeš kolege da kvalitetnije rade i budu lojalni svojim poslodavcima.

Nastava se izvodi na srpskom jeziku, a određeni broj predmeta se može slušati i na engleskom jeziku.

Zvanje koje se stiče nakon završetka studijskog programa MENADŽMENT I BIZNIS je STRUKOVNI MENADŽER.

Prijavi se

Prijavi se i studiraj na VOS EDUKA

Ljudski potencijali i biznis
35kompanija je uključeno u realizaciju programa
 • 25 predavača angažovana na izbornom području
 • 3 obavezne prakse – na svakoj godini studija

Ključni predmeti su:

 • Poslovna psihologija;
 • Poslovna komunikacija;
 • Korporativna kultura;
 • Menadžment ljudskih potencijala;
 • Korporativni i sistemski koučing;
 • Poslovna inteligencija i odlučivanje;
 • Biznis etika;
 • Kultura poslovnog ponašanja.

Svi predmeti

 • I godina
 • II godina
 • III godina
Menu
en_USEnglish