Demokratska i civilna kontrola sektora bezbednosti

U okviru jesenjih razgovora, organizovano je inspirativno predavanje na temu Demokratska i civilna kontrola sektora bezbednosti. Zanimljive poglede su izneli dr Luka Glušac sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Dejan Milutinović i dr Marina Kostić Šulejić iz Strukovnog udruženja sektora bezbednosti.

U sklopu četvrte generacije stažiranja Strukovnog udruženja sektora bezbednosti (SUSB), održan je peti po redu skup koji se odnosio na temu civilne i demokratske kontrole sektora bezbednosti.  Prisutnima se najpre obratio dr Luka Glušac, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Predstavio je koncept reforme sektora bezbednosti, kao i civilne i demokratske kontrole sektora bezbednosti – aktere i institucije koje u njoj učestvuju, načela i instrumente kontrole, kao i mere i ishode koji se kotrolom postižu. Takođe, Glušac se osvrnuo i na međunarodne standarde i prakse koji u ovom domenu postoje i posebno ulogu nezavisnih tela kontroli sektora bezbednosti. Posebno je istakao da je neophodno da svi u lancu kontrole sektora bezbednosti trebaju da postupaju u skladu sa svojim ovlašćenjima i na način propisan zakonom.
Prisutnima se obratio i Dejan Milutinović, predsednik SUSB, koji je istakao značaj komunikacije i saradnje onih koji osmišljavaju i sprovode kontrolu sektora bezbednosti sa onima koji se kontrolišu kako bi sistem bezbednosti efikasno funkcionisao. On je posebno naglasio i značaj profesionalizma i depolitizacije svih koji učestvuju u procesu kontrole, istakao potrebu razumevanja prirode posla pripadnika sektora bezbednosti i predočio neke dileme i zabrinutost koji se sa strane sektora bezbednosti mogu javiti u odnosu na koncept i samo sprovođenje kontrole sektora bezbednosti. Nakon izlaganja, usledila je aktivna diskusija, u kojoj su otvorene mnoge značajne teme kontrole sektora bezbednosti.

Predavanju su pristutvovali stipendisti Strukovnog udruženja, studenti, profesori i zainteresovana stručna javnost.

Izbornik
sr_RSSerbian